Τρίτο πτωτικό χάσμα σε λίγες μέρες για τον ftse25

Προσπάθεια αντίδρασης

Τρίτο πτωτικό χάσμα σε λίγες μέρες για τον f25 γράφοντας και το 148 και κλείνοντας στις 151 μονάδες με αντίδραση που δείχνει ότι μπορεί να συνεχίσει και αύριο.

Οι 153 μονάδες είναι κοντινή μας επιθετική αντίσταση που σε πρώτη φάση πρέπει να κατοχυρωθεί αν θέλει να δοκιμάσει το 157. Γενικά οι 160-162 μονάδες είναι σημαντική αντίσταση στην παρούσα σαν ζώνη παλαιού χαμηλού.

Κοντινή στήριξη το 148 που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει το 145.

Η ΔΕΗ και ο ftsem δοκιμάζουν την ζώνη των χαμηλών τους που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση.

ff

Ο ΟΠΑΠ έβγαλε αντίδραση από το 606 με το 655 να είναι κοντινή αντίσταση.

Ο τραπεζικός δοκιμάζει το απόλυτο χαμηλό του στις 40 μονάδες επίπεδο που μπορεί να δώσει αντίδραση.

Ο ΟΤΕ δοκιμάζει την στήριξη του 770 ενώ όλα δείχνουν πως το δημόσιο θα προχωρήσει άμεσα στην πώληση του 10%

Η Iντραλότ άλλη μία φορά έκλεισε στο 119 με το 120 να είναι το stop σε ημερήσιο.

Η ΜΠΕΛΑ με το ΜΟΗ για άλλη μία φορά έκλεισαν με θετικό πρόσημο…

Eνώ το ΑΡΑΙΓ σήκωσε όγκο στα επίπεδα με τους αγοραστές να κάνουν την εμφάνιση τους στα επίπεδα.

Intraday position short stop 171

__________________________

Support: 148 ,147 , 145

Resist.: 153,155, 157, 160

Daily spot market position short s/l 172

* ,