Τράπεζες: Νέο δώρο Ντράγκι μέσω ομολόγων EFSF

Δημοσιεύθηκε: 15 Απριλίου 2016 – 10:56

Τράπεζες: Νέο δώρο Ντράγκι μέσω ομολόγων EFSF

Έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση από τα κέρδη πώλησης ομολόγων αξίας 18,5 δισ. «Ξεφουσκώνουν» οι ισολογισμοί. Ξεκίνησαν οι αγορές. Από τι θα κριθεί η δυνατότητα εγγραφής υπεραξίας για το υπόλοιπο 50% της θέσης. Η ακτινογραφία για Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha.
Τράπεζες: Νέο δώρο Ντράγκι μέσω ομολόγων EFSF

Έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση στις ελληνικές τράπεζες καθώς και δυνατότητα μείωσης του ισολογισμού τους προσφέρει η ΕΚΤ καθώς αποφάσισε χθες να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και την αγορά ομολόγων έκδοσης EFSF μέχρι το 30% κάθε έκδοσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι εγχώριες τράπεζες μπορούν να πουλήσουν σταδιακά εντός της χρονιάς έως και το 50% των ομολόγων έκδοσης EFSF, τα οποία διακρατούν, εγγράφοντας κέρδη και μειώνοντας τον ισολογισμό τους. Η αλλαγή της σύμβασης υπογράφηκε χθες ενώ διενεργήθηκε μέσα στην ίδια ημέρα και η πρώτη δημοπρασία τίτλων στην οποία συμμετείχαν οι εγχώριες τράπεζες.

Οι οκτώ σειρές έκδοσης ομολόγων EFSF διαπραγματεύονται σήμερα σε τιμές υψηλότερες της ονομαστικής αξίας (σ.σ. από 101 ως 103), ενώ οι εγχώριες τράπεζες τα απέκτησαν λίγο πάνω από το 100%. Οι πραγματικές τιμές, βέβαια, θα προκύπτουν από τις δημοπρασίες, από την πορεία των οποίων θα κριθεί και το αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ενεργή αγορά.

Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στις τράπεζες να επαναταξινομήσουν τα ομόλογα έκδοσης EFSF, μεταφέροντάς τα από το χαρτοφυλάκιο Διακράτησης έως τη Λήξη στο εμπορικό, ώστε να εγγράφουν και τις τυχόν υπεραξίες. Μέχρι όμως να θεωρηθεί ενεργή αγορά και να επιτραπεί ο αποχαρακτηρισμός, υπεραξίες δεν μπορούν να εγγραφούν παρά μόνο κέρδη από πώληση.

Το ύψος των ομολόγων έκδοσης EFSF που κατέχουν οι τράπεζες ανέρχεται σε περίπου 37 δισ. ευρώ και επομένως οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα σταδιακά να πουλήσουν έως 18,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2016. Σημειώνεται ότι από την απόφαση της ΕΚΤ εξαιρούνται τα ομόλογα έκδοσης ESM ύψους περίπου 5,4 δισ. ευρώ που δόθηκαν για την κάλυψη των αναγκών της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης (σ.σ. σε Εθνική και Πειραιώς).

Τα ποιοτικά οφέλη για τις τράπεζες

Βέβαια στην περίπτωση της μεταφοράς στο Εμπορικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να γίνουν πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μεταβλητότητας, λόγω του ιδιαίτερου βάρους που έχουν τα ομόλογα ESM στον ισολογισμό κάποιων τραπεζών.

Σημαντικά είναι τα ποιοτικά οφέλη. Οι τράπεζες θα μειώσουν τον ισολογισμό τους καθώς θα μειωθούν τα ομόλογα και από την άλλη, οι συμβάσεις repos. Ταυτόχρονα από τη σταδιακή πώληση έως και του 50% μπορεί να εγγραφούν αθροιστικά κέρδη έως και 500 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις τράπεζες.

Η Πειραιώς θα μειώσει τον ισολογισμό της καθώς διαθέτει πολύ μεγάλη έκθεση που έχει σε ομόλογα ESM/ EFSF. Η Eurobank θα βελτιώσει την ποιότητα των κεφαλαίων της, ενώ η Εθνική διευκολύνεται ως προς την αποπληρωμή των CoCos που σχεδιάζει με την πώληση της Finansbank.

Η Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,91%, έχοντας τη μικρότερη θέση, θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της και ταυτόχρονα θα έχει τον μικρότερο «βραχνά» αντιστάθμισης κινδύνου για τα εναπομείναντα ομόλογα, τα οποία θα βρίσκονται στο εμπορικό της χαρτοφυλάκιο.

Τα κέρδη που θα εγγραφούν από την πώληση θα είναι μη επαναλαμβανόμενα και ως εκ τούτου δεν θα επηρεάσουν τις προβλέψεις των αναλυτών για την κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης, ενώ το ενδεχόμενο να ενταχθούν τα ομόλογα έκδοσης EFSF στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ήταν γνωστό στους επενδυτές, με δεδομένο ότι και στις πρόσφατες παρουσιάσεις υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις για το αν υπάρχει πρόοδος στο θέμα.

Τι θέση έχουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες

Η Πειραιώς έχει τη μεγαλύτερη θέση κατέχοντας ομόλογα έκδοσης EFSF αξίας 14,22 δισ. ευρώ ενώ έχει και ομόλογα έκδοσης ESM 2,72 δισ. ευρώ που πήρε για την κάλυψη της πρόσφατης αύξησης από το ΤΧΣ (680 εκατ. για κοινές μετοχές και 2,04 δισ. για την κάλυψη των CoCos).

Ακολουθεί η Εθνική που κατέχει ομόλογα έκδοσης EFSF ύψους 9,08 δισ. και 2,68 δισ. ευρώ ομόλογα ESM. Η Eurobank κατέχει ομόλογα EFSF 10,04 δισ. και η Alpha μόλις 4,1 δισ. ευρώ.

* ,