Τράπεζες: Μεγάλο το ερωτηματικό ή είναι πολύ εύκολη η απάντησή του;

Βασικός λόγος ανησυχίας και σοβαρότατου προβληματισμού είναι μήπως οι τράπεζες χρειαστούν νέα κεφάλαια. Κάτι στο οποίο ο μ/μ έχει πάρει θέση μετά την…επιτυχή ολοκλήρωση της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης (… “Ούτε 50 δισ. ευρώ θα ήταν αρκετά” έγραφε..)

Τα κεφάλαια των τραπεζών μπορούν να δείχνουν ότι επαρκούν, αλλά αν η Ελλάδα αποκλίνει από τους στόχους, η ΕΚΤ πολύ εύκολα μπορεί να υιοθετήσει αυστηρή στάση και να την πιέσει μέσω των τραπεζών.
Η Ελλάδα και το τραπεζικό σύστημα έχουν ακόμη σοβαρά κενά. Διαθέτουν υπερβολικά υψηλό αναβαλλόμενο φόρο στα 19 δισ. ευρώ σε σύνολο 36 δισ. ευρώ κεφαλαίων και ακόμη δεν έχουν “καθαρίσει” με την χοάνη των NPLs (και ούτε πρόκειται…)
Αν υπάρξει ύφεση και το 2016, τότε προφανώς τα NPLs θα κορυφώσουν το… 2017. Επομένως και το 2016 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τις τράπεζες και ο στόχος για κέρδη 300-350 εκατ. ευρώ δεν θα επιβεβαιωθεί.
Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει αδύναμους κρίκους και ως εκ τούτου η ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ασκήσει πίεση στην ελληνική κυβέρνηση.
Στο πρόσφατο παρελθόν μέσω των capital controls, στο μέλλον μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να διαθέτουν ένα επαρκές απόθεμα κεφαλαίων, αλλά με τέτοιο αναβαλλόμενο φόρο το… διαθέτουν; Μεγάλο το ερωτηματικό ή είναι πολύ εύκολη η απάντησή του;
* ,