Τράπεζες: Αλλάζουν οι ισορροπίες… | Mikrometoxos.gr

Τράπεζες: Αλλάζουν οι ισορροπίες…

02.11.2015 13:21
Χριστίνα Τζογανάκη
Χριστίνα Τζογανάκη
Follow: Email me
http://www.sofokleousin.gr/archives/263770.html

Πώς θα διαμορφωθούν τα ποσοστά συμμετοχής του ΤΧΣ. Οι επόμενες κινήσεις που θα ανοίξουν το δρόμο για τις ΑΜΚ

Η συνολική αξιολόγηση στις τέσσερις συστημικές τράπεζες που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι ανακεφαλαιοποιήσεις που θα διενεργηθούν σε επόμενο στάδιο (και πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του έτους) προοιωνίζεται ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και τις ισορροπίες στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα.

Σε αυτή τη φάση το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα ανοιχτά ζητήματα της διαδικασίας των αμκ, στα ποσοστά συμμετοχής του Δημοσίου, των ξένων και ελλήνων επενδυτών. Η συμμετοχή του Δημοσίου θα εξαρτηθεί από τα ποσά που θα καλύψουν οι ιδιώτες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΚΥΣΟΙΠ, το 75% υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Coco’s) και 25% κοινές μετοχές θα είναι η αναλογία στην οποία καλυφθεί το ποσό που θα εισφέρει το ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.

Το ΤΧΣ, ως γνωστό, θα καλύψει το ποσό που δεν θα καλυφθεί από τους ιδιώτες. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα το ποσοστό του δημοσίου, έπειτα από τις αυξήσεις θα εξαρτηθεί από ποσά που θα καλύψουν οι ιδιώτες. Το ποσοστό αυτό -μαζί με τις προνομιούχες μετοχές που ήδη διαθέτει το δημόσιο και θα μετατραπούν σε κοινές- μπορεί να κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με την συμμετοχή των ιδιωτών. Όσο περισσότερα χρήματα θα συνεισφέρουν οι ιδιώτες, τόσο θα υποχωρεί η συμμετοχή του δημοσίου.

Η κυβέρνηση αποδέχεται όρους που οδηγούν σε δραματική συρρίκνωση του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι το ΤΧΣ θα εισφέρει νέα κεφάλαια 8-9 δισ, ευρώ. Για τα κεφάλαια αυτά το Δημόσιο/ΤΧΣ θα πάρει μόνον 25% μετοχές και 75% μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos), έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των ιδιωτών μετόχων, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα καλύψουν συνολικά μόνον το 1/3 του απαιτούμενου ποσού.

Η στρατηγική της κυβέρνησης συνοψίζεται στη διατήρηση της δυνατότητας παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα, όχι όμως στην κρατικοποίηση των τραπεζών. Από την άλλη πλευρά, το ΤΧΣ δεν θα διεκδικήσει την άσκηση διοίκησης στις τράπεζες, αν και στις περισσότερες διαθέτει πλειοψηφικά πακέτα ή είναι ο βασικός μέτοχος, ωστόσο καθίσταται πλέον ενεργός μέτοχος από κοιμώμενος, που συνεπάγεται ότι θα έχει λόγο στην επιλογή διοικήσεων και στον έλεγχο τους. Αυτό διασφαλίζεται άλλωστε τόσο άμεσα με την παρουσία εκπροσώπου του Δημοσίου όσο και έμμεσα με τους εκπροσώπους του ΤΧΣ, το οποίο λογοδοτεί πλέον στον υπουργό Οικονομικών και στη Βουλή.

Eurobank

Κεφάλαια που θα υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές ανάγκε του βασικού σεναρίου και θα καλύπτουν και το μεγαλύτερο ή ακόμα και ολόκληρο το φάσμα του δυσμενούς φαίνεται ότι έχει ήδη βρει η διοίκηση της Eurobank, επιτυγχάνοντας να πείσει για την αποτελεσματικότητα της και τις προοπτικές της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες το ΤΧΣ δεν αναμένεται να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με αποτέλεσμα το ποσοστό του να υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 10% και την τράπεζα να αλλάζει οριστικά σελίδα.

Τελευταίες πληροφορίες θέλουν την Europena Bank for Restructuring and Development (EBRD) να συμμετάσχει με ποσό της τάξης των 250 εκατ., ενώ και ο βασικός μέτοχος, fund Fairfax του Πρεμ Γουάτσα αναμένεται να καλύψει πλήρως τη συμμετοχή του επενδύοντας συνολικά έως και 1,5 δισ.

Αν τελικά η Eurobank καλύψει το σύνολο της αύξησης κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια και δεν χρειαστεί η είσοδος του ΤΧΣ τότε είναι πιθανό να μην ενεργοποιηθεί η διαδικασία bail in για τους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης και τους senior bond holders, δίνοντας ισχυρό μήνυμα στις αγορές και τους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο και με το ΤΧΣ να παραμένει παρατηρητής στην αμκ το ποσοστό που ελέγχει το Δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 10% από το 35% πυο βρίσκεται σήμερα. Ακόμα όμως και να συμετάσχει το ΤΧΣ τα κεφάλαια που θα χρειαστεί να δεσμεύσει στην Eurobank θα είναι πολύ μικρά, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα, ούτως ή άλλως τον δραστικό περιορισμό της θέσης του.

Πειραιώς
 
Κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 2,213 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 4,933 δισ. ευρώ στο δυσμενές προέκυψαν για την Πειραιώς. Πηγές προσκείμενες στην τράπεζα αποδίδουν το αποτέλεσμα στο γεγονός ότι η Πειραιώς έσπευσε να αποπλήρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου, γεγονός που θα της έδινε “αέρα” κεφαλαίων 750 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί και την τράπεζα με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα ενέχυρα των οποίων η εφετινή άσκηση της ΕΚΤ “κούρεψε” δραματικά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην τράπεζα θα πέσει κάτω από το 30%.
 
Πριν από 2 χρόνια, η τράπεζα αποπλήρωσε προς το ελληνικό Δημόσιο τις προνομιούχες μετοχές που είχε λάβει ως κεφαλαιακή ενίσχυση το 2008, με το ξέσπασμα της κρίσης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στήριξης προς όλες τις τράπεζες. Τα κεφάλαια αυτά δεν έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς τα επέστρεψε αποπληρώνοντας εγκαίρως την υποχρέωσή της, ύψους 750εκατ. ευρώ. Εάν δεν είχαν επιστραφεί, οι κεφαλαιακές ανάγκες θα ήταν σήμερα μικρότερες κατά €750 εκατ, αλλά η συμμετοχή του Δημοσίου στα κεφάλαιά της μεγαλύτερη.
 
Σε ο,τι αφορά στο χαρτοφυλάκιο μικρομεσαίων δανείων, πηγές της τράπεζας σχολίαζαν ότι η μεθοδολογία των φετινών stress tests στην Ελλάδα, θεώρησε – αδικαιολόγητα σύμφωνα με τραπεζικές πηγές-  υψηλού κινδύνου τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν με τη μεθοδολογία αυτή περισσότερα νέα κεφάλαια προς άντληση, με δεδομένο ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει με διαφορά πολύ μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( περίπου 40% μερίδιο αγοράς). Χαρακτηριστικό στοιχείο για τη μεθοδολογία των φετινών stress tests είναι ότι, τα ενέχυρα που έχουν δοθεί στις τράπεζες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα δάνειά τους, «κουρεύτηκαν» τόσο δραματικά που οι αξίες των ενεχύρων φέτος αποτιμήθηκαν στο 12-15% των αντίστοιχων αξιών του 2008-2009. 
 
Alpha Bank
 
Κεφαλαιακές ανάγκες 263 εκατ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο και υπό το δυσμενές 2,7 δισ. ευρώ εμφάνισε η Alpha Bank. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην Alpha Bankυπολογίζεται ότι  θα μειωθεί από περίπου 60% σε μόλις 14%.
 
Οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από την Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων προσδιορίσθηκαν ως η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για χρονικό διάστημα 2,5 ετών ως εξής: 
Αποτέλεσμα υπό το βασικό σενάριο έναντι ελαχίστου ορίου CET1 9,5%. Αποτέλεσμα υπό το δυσμενές σενάριο έναντι ελαχίστου ορίου CET1 8,0% 
 
Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) την 30.6.2015, προσαρμοσμένος κατά 305 μονάδες βάσεως ή Ευρώ 1.746 εκατ. βάσει του αποτελέσματος του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού, διαμορφώνεται σε 9,64% και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο υπό το βασικό σενάριο. 
 
Υπό το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε Ευρώ 2.743 εκατ. και οφείλονται εν μέρει στο υψηλότερο ελάχιστο όριο του 8,0% εν συγκρίσει με το 5,5% της Συνολικής Αξιολογήσεως 2014 της ΕΚΤ, καθώς και στις αυστηρότερες προσαρμογές στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού και της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων. 
 
Η χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού σημειώνεται την 31.12.2015 υπό το βασικό σενάριο και την 31.12.2017 υπό το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως. 
 
Η Alpha Bank κατέγραψε σημαντική επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση 2015 που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά τα υψηλά ελάχιστα όρια στους Δείκτες Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ευρώ 940 εκατ. στο Δημόσιο το 2014, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων.
 
Το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθε σε Ευρώ 1.746 εκατ. και οφείλεται πρωτίστως σε Προβλέψεις από τη Συλλογική Αξιολόγηση Δανείων και δευτερευόντως στον Έλεγχο των Φακέλων Πιστοδοτήσεων, τα οποία αναλογούν σε 52% και 30% αντιστοίχως επί του συνολικού αποτελέσματος.
 
Εθνική
 
Πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες 4,602 δισ. για την Εθνική έδειξαν τα stress tests της ΕΚΤ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η υστέρηση κεφαλαίων στο βασικό σενάριο ήταν στα 831 εκατ. ευρώ ενώ μετά την άσκηση προσομοίωσης στα 1,576 δισ. ευρώ. 
 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να επιτύχει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι θα αντανακλούν την στρατηγική της Τράπεζας να οδηγήσει την Ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Υπολογίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ το ποσοστό του Δημοσίου θα πέσει κάτω από 30% (από τα επίπεδα του 60% που ήταν μέχρι τώρα), ομοίως και στην τράπεζα Πειραιώς.
 
Μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης, η ΕΤΕ θα υποβάλει ένα σχέδιο κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism -SSM) της ΕΚΤ, στο οποίο θα περιγράφει τη στρατηγική κάλυψης της υστέρησης κεφαλαίων τόσο σύμφωνα με το βασικό σενάριο ύψους €1,6 δισ., όσο και τις πρόσθετες ανάγκες ύψους €3,0 δισ. που απορρέουν από το δυσμενές σενάριο.
 
Η ΕΤΕ προτίθεται να καλύψει την υστέρηση κεφαλαίων βάσει και των δύο σεναρίων με χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και μέσω δικών της κεφαλαιακών ενεργειών, με στόχο να περιορίσει σημαντικά την ανάγκη για κρατική βοήθεια και την συνακόλουθη επιβάρυνση του Ελληνικού χρέους.
 
Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της ΕΤΕ εν μέσω ενός δυσμενούς λειτουργικού περιβάλλοντος, καθώς και τη στρατηγική τοποθέτηση της Τράπεζας, προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ανάκαμψης της χώρας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης ρευστότητας, η Τράπεζα επωφελήθηκε από την κυρίαρχη θέση της στις εγχώριες καταθέσεις ταμιευτηρίου, οι οποίες έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.»Παρά τις εγχώριες εκροές καταθέσεων τα τρία τελευταία τρίμηνα, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να διατηρεί έναν υγιή δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017