Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά την Τρίτη η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά την Τρίτη η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

03.12.2015 20:07
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι την Τρίτη 08.12.2015 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνώντων 8.672.163.482 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης € 0,30 η κάθε μία, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της Τράπεζας της 15.11.2015.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή εξειδικεύθηκε με τις από 20.11.2015 και 02.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, α) με καταβολή μετρητών ύψους € 1.340.000.000,10, β) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών ύψους € 581.649.044,40 και γ) με εισφορά σε είδος ύψους € 680.000.000,10 και τη διάθεση σε Κατάλληλους Επενδυτές στο πλαίσιο Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντίστοιχα.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 03.12.2015 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών. Οι νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης την Τρίτη 08.12.2015.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017