Το Χρυσό βραβείο Αριστείας για το σημαντικότερο συμβουλευτικό έργο του 2014 στην ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Χρυσό βραβείο Αριστείας για το σημαντικότερο συμβουλευτικό έργο του 2014 απονεμήθηκε στην ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου συνέδριου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων (European Federation of Management Consultancies Associations – FEACO) που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου.

Η διάκριση αυτή, την οποία έχει θεσμοθετήσει η FEACO εδώ και αρκετά χρόνια με τίτλο “CONSTANTINUS,THE EUROPEAN MANAGEMENT CONSULTING AWARD”, βραβεύει το σημαντικότερο έργο συμβουλευτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των μελών της FEACO, της οποίας μέλη αποτελούν οι σημαντικότερες Ευρωπαϊκές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αποτελεί μία εξαιρετική αναγνώριση για υψηλής ποιότητας, σύνθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τιμά όχι μόνον τη συμβουλευτική εταιρεία, αλλά και τον πελάτη, αποδέκτη των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, τρία μετάλλια: Χρυσό, Ασημένιο και Χάλκινο απονέμονται σε τρεις εταιρείες – μέλη της FEACO βραβεύοντας τα αντίστοιχα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά projects.

Η “Χρυσή Διάκριση” για το 2014 απονεμήθηκε στην ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. για έργο της που αφορούσε την συνολική αναδιοργάνωση της Αξιακής Αλυσίδας (Value Chain) στον κλάδο των αλιευμάτων στο Σουλτανάτο του Ομάν, το οποίο της είχε ανατεθεί σε συνεργασία με τοπική εταιρεία από το Υπουργείο Αγροτικών και Αλιευμάτων.

Το έργο στόχευε στην εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης μελέτης στρατηγικής για την χρηστή διαχείριση του εκτεταμένου αλιευτικού πλούτου της χώρας από τη χρονική στιγμή και το σημείο που αλιεύονται, μέχρι τον τελικό καταναλωτή ή την πύλη εξόδου προς τρίτες χώρες. Επί πλέον, περιελάβανε στρατηγικές προτάσεις και σχέδιο δράσης για τη συγκρότηση των εμπλεκόμενων σε εμπορικό κύκλωμα οργανισμών, το χαρακτήρα τους, τη δομή τους, τις σχέσεις τους με την κεντρική διοίκηση, την οργανωτική και λειτουργική τους διάρθρωση, τις απαραίτητες κρατικές παρεμβάσεις, το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων, την ανάλυση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας του εγχειρήματος και τέλος την συνολική οικονομική αποτίμηση της βιωσιμότητάς του.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε εντός διαστήματος 8 μηνών περίπου, χρόνος στον οποίο εξετάστηκαν ενδελεχώς οι υφιστάμενες υποδομές και συνθήκες παραγωγής, διανομής και εμπορίας αλιευμάτων στη χώρα (όγκοι και αξίες αλιευμάτων, ιστορικά στοιχεία, αλιευτικά λιμάνια και καταφύγια, αλιευτικός στόλος, τεχνολογίες, μέθοδοι διακίνησης, αλυσίδα ψύχους κλπ.) και έγιναν οι απαιτούμενες προβλέψεις για την εξέλιξη του όγκου και της αξίας των αλιευμάτων σε βάθος χρόνου. Το έργο παραδόθηκε στον Υπουργό Αγροτικών και Αλιευμάτων Dr. Fuad bin Jaafar al Sajwani και τον

Υφυπουργό

Dr. Hamed Said al Aufi.

Η εξαιρετική συνεργασία του συμβούλου, σε όλη τη διάρκειά του έργου με τα στελέχη και τους παράγοντες του Υπουργείου ήταν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του έργου καθώς και αντικείμενο αξιολόγησης για την απονομή της “χρυσής διάκρισης” στην ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

# # #

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ελίνα Ζεμπίλη, Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων στο email [email protected]

* ,