Το συμβόλαιο του Ftse25 γύρισε σε υπερτίμηση 0,10%

  • ΧΠΑ
Συνεδρίαση μικρής υποχώρησης, η δεύτερη της εβδομάδας, για την Αγορά Παραγώγων, ενώ συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Αυξημένες οι συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη και σημαντικά μειωμένες στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (28.544 συμβόλαια), λόγω και της επικείμενης παύσης των Παράγωγων προϊόντων επί των Τραπεζικών τίτλων.
Στα 5.049 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 6.879, 3.310 για τον Οκτώβριο, 3.356 για τον Νοέμβριο και 213 για τον Δεκέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 201,25) κινήθηκε μεταξύ 200,25 και 203,5 μονάδων γυρίζοντας σε υπερτίμηση 0,10%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (13.002 Eurobank, 10.500 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (6.742), Εθνική (3.909), Πειραιώς (10.166), Eurobank (5.932), ΟΠΑΠ (250), ΔΕΗ (487), ΟΤΕ (421), Μυτιληναίος (132).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap αυξήθηκε στο 64%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 292 δικαιώματα (272 αγοράς και 20 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (35.532.193 τεμ.), Eurobank (7.162.054 τεμ.), Πειραιώς (15.168.251 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

 

* ,