Το σημερινό εξώφυλλο του “Χ” – Kατακρημνίσθηκαν εισοδήματα και ΑΕΠ