Το σημερινό εξώφυλλο στο “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” – Μέσα Οκτωβρίου ο νέος νόμος για την κ/φση