Το πιο πιθανό είναι η αγορά να μας δώσει αντίδραση…

  • August levels 
Η αγορά με συνοπτικές διαδικασίες έπιασε και έκλεισε και λίγο κάτω από τα χαμηλά του Αυγούστου στην ζώνη του επιπέδου των 560 μονάδων.
Το πιο πιθανό είναι μετά το πρωινό άνοιγμα και τα όποια margin calls η αγορά να μας δώσει αντίδραση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζει η τάση της τόσο απλά.
Το 171 είναι η πλησιέστερη αντίσταση και η κύρια πλέον στο επίπεδο των 180 μονάδων. Το αντίστοιχο των 164 είναι η κοντινή και των 161 η κύρια στήριξη και το απόλυτο ιστορικό χαμηλό για τον ftse25.
Το αξιοπρόσεκτο στην χτεσινή συνεδρίαση ήταν η αντίδραση των δύο τραπεζών μιας και σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουν να “κάτσουν πάνω” από τις τιμές των ΑΜΚ. Χρονικά και τεχνικά προηγούνται των υπολοίπων.
Πλέον το επίπεδο του “600” στον ΓΔ είναι επίπεδο αντίστασης και επιθετικής τάσης και πρέπει αν μη τι άλλο σε πρώτη φάση να καταφέρουμε να το κατοχυρώσουμε.
Θυμίζουμε πως ουσιαστικό επίπεδο στήριξης στον ΓΔ έχουμε στο σημερινό επίπεδο και σε αυτό της περιοχής των 470 μονάδων. Σε μία τέτοια κατάσταση είναι προτιμότερο να αφήσουμε την αγορά να μας δείξει μία τάση.
Intraday position short stop 182
 ______________________
Support: 164, 161
Resist.: 168, 171, 173, 175
Daily spot market position short s/l 198
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
FAST FINANCE SEC
* ,