Το μεγάλο κόλπο – Κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε ΑΜΚ – μαϊμού για να διατηρήσει το πτυχίο της

H ΑΜΚ ακυρώθηκε τρεις μέρες μετά την εξασφάλιση του πτυχίου
Το μεγάλο πάρτι για ορισμένες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου αποτέλεσε η επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπου πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να συγχωνευθούν ή να εξαγοράσουν άλλες προκειμένου να διατηρήσουν το εργοληπτικό τους πτυχίο.
Υπάρχουν όμως και εταιρείες που προκειμένου να διατηρήσουν το εργοληπτικό τους πτυχίο σε ανώτερη τάξη (δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου για έργα), παρουσίαζαν πλασματικά οικονομικά στοιχεία, βασιζόμενοι σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ποτέ δεν έκαναν.
Το μεγάλο κόλπο - Κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε ΑΜΚ - μαϊμού για να διατηρήσει το πτυχίο της
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της τεχνικής εταιρείας Γ. Πετρής η οποία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης και η οποία προκειμένου να έχει τα κριτήρια που έχει θέσει το υπουργείο Υποδομών για τη διατήρηση του πτυχίου της, αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου… την οποία τελικά ακύρωσε μέσα σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη στα χέρια της την κατάταξή της στην 6η τάξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το www.bankingnews.gr, η εν λόγω κατασκευαστική εταιρεία τον Νοέμβριο του 2011 πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα της αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ενόψει και της επανάκρισης του εργοληπτικού της πτυχίου, καθώς τα ίδια κεφάλαια της ήταν μικρότερα από αυτά που έχει θέσει ως όριο το Υπουργείο Υποδομών.
Η εταιρεία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5.000.001,5 ευρώ με την έκδοση 1.706.485 μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία.
Το μεγάλο κόλπο - Κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε ΑΜΚ - μαϊμού για να διατηρήσει το πτυχίο της
Η αύξηση θα γινόταν από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας, ήτοι των κ.κ. Γιώργου και Μαρίας Πετρή.
Η απόφαση δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχονταν σε 9.006.594,39 ευρώ διαιρούμενο σε 3.073.923 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Με την απόφαση αυτή η εταιρεία υπέβαλλε αίτηση αναθεώρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για τη διατήρηση του εργοληπτικού της πτυχίου.
Μετά την εξέταση των οικονομικών της μεγεθών η επιτροπή του ΜΕΕΠ αποφάσισε τη χορήγηση πτυχίου 6ης τάξης στην εν λόγω εταιρεία.
Τι ελήφθη υπόψη;
1. Η στελέχωση της εταιρείας που καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κατώτατα όρια.
2. Η εμπειρεία της επιχείρησης η οποία έχει εκτελέσει την τριετία 2008, 2009 και 2010 για ποσά που έχουν φορολογηθεί και καλύπτει το απαιτούμενο κατώτατο όριο για την 6η τάξη του ΜΕΕΠ που αιτείται.
Το μεγάλο κόλπο - Κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε ΑΜΚ - μαϊμού για να διατηρήσει το πτυχίο της
3. Τα οικονομικά της στοιχεία.
Η επιχείρηση κρίθηκε με προσωρινό ισολογισμό 1/1-5/12/11 ο οποίος δημοσιεύτηκε και από το οποίον προκύπτουν τα εξής:
Η επιχείρηση διέθετε ίδια κεφάλαια 6.376,097,48 ευρώ (ποσό μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου), ακίνητα 12.558.804,10 και μηχανολογικό εξοπλισμό 414.127,43 και κάλυπτε όλα τα απαιτούμενα όρια και τους δείκτες βιωσιμότητας για την κατάταξη της στην 6η τάξη του ΜΕΕΠ.
Εκείνο που έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ είναι ότι η απόφαση της Επιτροπής για την τεχνική εταιρεία Πετρής εκδόθηκε στις 26 Μαρτίου του 2012.
Τρεις μόλις μέρες μετά, στις 29 Μαρτίου η εταιρεία συγκαλεί εκ νέου γενική συνέλευση των μετόχων της όπου αποφασίζεται η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Γ. Πετρής κατά 5.000.0001,05 ευρώ που είχε αποφασιστεί στη γενική συνέλευση της 30/1/2011, λόγω της μη δυνατότητας καταβολής μετρητών από τους μετόχους Γιώργιο Πετρή και Μαρία Πετρή.
Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μεταβάλλεται εκ νέου όπως ήταν στην Γενική Συνέλευση της 30/11/2011 και επανέρχεται στο αρχικό ποσό των 4.006.593,34 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.367.438 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία!
Έτσι με αυτό το κόλπο κατάφερε να εξασφαλίσει το πτυχίο της 6ης τάξης χωρίς να χρειαστεί να βάλει χρήματα.
Η εν λόγω περίπτωση αποτελεί ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάρτι που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια στο κατασκευαστικό κλάδο.

www.bankingnews.gr

Δημοσιογράφος