Το λειτουργικό περιθώριο έχει βελτιωθεί αισθητά στα (38)τρίμηνα που δημοσιεύτηκαν εν όλω ή εν μέρει

Το κλείσιμο της αξιολόγησης φαίνεται να παίρνει το δρόμο του την ερχόμενη εβδομάδα με την ψήφιση της δόσης από τα Ευρωπαϊκά κοινοβούλια και την ΕΚΤ να βρίσκεται εν αναμονή αποφάσεων.

Ο Ιούνιος εκτός από μήνας της αξιολόγησης έχει γεγονότα αυξημένου ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν το Βρετανικό δημοψήφισμα, τις αποφάσεις της FED για τα επιτόκια αλλά και την στάση των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης για την Ελλάδα.

Σε μίκρο επίπεδο η ειδησεογραφία αναμένεται να αναλωθεί περισσότερο στις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων που ολοκληρώνονται στο τέλος του μήνα και οι οποίες είθισται να δίνουν μια εικόνα προοπτικών για την συνέχεια της χρονιάς.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα από τις 38 εταιρίες που δημοσίευσαν το σύνολο ή ένα μέρος από το πρώτο τρίμηνο η σημαντικότερη επισήμανση αφορά τα περιθώρια της κερδοφορίας. Το λειτουργικό περιθώριο έχει βελτιωθεί αισθητά καθώς παρατηρείται αύξηση 224 μονάδων βάσης στο 15,8% (Q1:15 13,57%), ενώ αν εξαιρεθούν τα διυλιστήρια το λειτουργικό περιθώριο κερδοφορίας φθάνει το 18,4% έναντι 17,1% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Εξαιρουμένων όσων εταιριών δεν δημοσίευσαν καθαρή κερδοφορία το καθαρό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 3,91% αυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης και αυτό αποτελεί μια μικρή νίκη διότι φέτος η εταιρική κερδοφορία έχει ήδη επιβαρυνθεί με 300 μονάδες βάσης λόγω της αύξησης της εταιρικού φόρου στην Ελλάδα.

Αυτό δείχνει ότι οι εισηγμένες έκαναν «δουλειά» και κάτω από την γραμμή των λειτουργικών κερδών μειώνοντας ενδεχομένως και το χρηματοοικονομικό κόστος. Όπως και να έχει στα αποτελέσματα του εξαμήνου όπου η εικόνα θα είναι συνολική τα συμπεράσματα θα έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

* ,