Το επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup – Τί λέει για αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης και χρέος | Mikrometoxos.gr

Το επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup – Τί λέει για αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης και χρέος

09.05.2016 22:04
  • Τυχόν προσωρινά μέτρα που θα ενεργοποιεί ο αυτόματος μηχανισμός, θα ακολουθούνται το επόμενο έτος από μόνιμα μέτρα δομικού χαρακτήρα
Το επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup της Δευτέρας 9 Μαΐου 2016 για την Ελλάδα έχει ως εξής:

Το Eurogroup καλωσορίζει την ολοκλήρωση ενός πακέτου μέτρων [σ.σ.: χθεσινοβραδινή υπερψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού νομοσχεδίου από την Βουλή], που θα ανοίξει τον δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM [σ.σ.: τρίτου πρόγράμματος διάσωσης] μετά την υιοθέτηση των προαπαιτούμενων μέτρων.

Η Ελλάδα θα εφαρμόσει ως μέρος των προαπαιτούμενων μέτρων της πρώτης αξιολόγησης:

– Ένα πρώτο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων βάσει παραμέτρων, που θα έχει αξία μέχρι 3% του ΑΕΠ έως το 2018. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιπλέον μέτρα βάσει συγκεκριμένων μεταβλητών, όπως η αναμόρφωση του ΦΠΑ και μέτρα που άπτονται των μισθών στον Δημόσιο τομέα.
– Έναν επιπλέον «μηχανισμό ασφαλείας», ο οποίος θα νομοθετηθεί για να διασφαλιστεί, ότι ένα πακέτο μέτρων, περιλαμβανομένων μέτρων που δεν θα είναι προαιρετικά, θα εφαρμόζονται αυτομάτως μόλις αποκαλύπτονται αποδείξεις αποτυχίας επίτευξης των ετήσιων στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρόγραμμα (3,5% μεσοπρόθεσμα). Σε περίπτωση μέτρων που ενεργοποιούνται προσωρινά όταν «πυροδοτείται» ο μηχανισμός, δομικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, περιλαμβανομένων μέτρων δημοσίων εσόδων, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν το επόμενο έτος, ως μέρος της συνήθους διαδικασίας σύνταξης προϋπολογισμού, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός να επιστρέφει δομικά στη σωστή τροχιά. Εξαιρέσεις στην ενεργοποίηση του μηχανισμού θα περιορίζονται σε εξαιρετικά γεγονότα με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο πέρα από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Αυτές οι εξαιρέσεις πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς.

Η πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια [NPLs], που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση των τραπεζικών ισολογισμών και θα επιτρέψει την επιστροφή της εσωτερικής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Ως προαπαιτούμενες ενέργειες, μέτρα θα ληφθούν για την άμεση απελευθέρωση της αγοράς διάθεσης και παροχής υπηρεσιών προς εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με την προσωρινή εξαίρεση των μικρής αξίας δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας.

Το Eurogroup υπενθυμίζει, ότι ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του νέου προγράμματος του ESM. Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία για την επερχόμενη υιοθέτηση του νόμου που θα ιδρύει το συμφωνηθέν Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων [Greek Privatisation and Investment Fund – GPIF] και θα περιλαμβάνει μια αρχική μεταφορά στοιχείων ενεργητικού [σ.σ.: π.χ. μετοχές, ακίνητα κ.α.] ως μέρος των προαπαιτούμενων μέτρων της πρώτης αξιολόγησης. Το Εποπτικό Συμβούλιο του GPIF θα έχει διοριστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και το Ταμείο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό το αργότερο τον Σεπτέμβριο [2016].

Σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της Συνόδου Κορυφής του 2015 και του Eurogroup το καλοκαίρι του 2015, το Eurogroup είναι έτοιμο να εξετάσει, αν χρειαστεί, πιθανά επιπλέον μέτρα για το [ελληνικό] χρέος με στόχο να διασφαλιστεί, ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδος θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο μακροπρόθεσμα. Αυτά τα μέτρα [για το χρέος] θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM και θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, μετά την πλήρη εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών.

Το Eurogroup συμφωνεί στις ακόλουθες γενικές αρχές που θα διέπουν τα πιθανά επιπλέον μέτρα για το χρέος: α) Διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές, β) Εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής, γ) Παροχή κινήτρων στη διαδικασία προσαρμογής της χώρας ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και δ) Ευελιξία στην απορρόφηση αβέβαιων εξελίξεων στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και στα επιτόκια στο μέλλον.

Το Eurogroup επίσης συμφωνεί να δημιουργήσει έναν δείκτη αναφοράς για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με το οποίο υπό το βασικό σενάριο της ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους (DSA), οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδος θα πρέπει να παραμένουν σε βιώσιμη πορεία.

Το Eurogroup διαβλέπει μια προσέγγιση με διαδοχικά βήματα, στην οποία ένα πακέτο μέτρων για το χρέος θα μπορούσε να εφαρμοστεί σταδιακά, ως απαραίτητη για την ικανοποίηση του συμφωνηθέντος δείκτη αναφοράς επί των ακαθαρίστων χρηματοδοτικών αναγκών σύμφωνα με τους προκαθορισμένες προϋποθέσεις του προγράμματος του ESM. Το Eurogroup επαναβεβαιώνει, ότι αποκλείονται ονομαστικά ««κουρέματα» [χρέους] και, ότι όλα τα μέτρα που θα ληφθούν θα ευθυγραμμίζονται με την υφιστάμενη νομοθεσία της Ε.Ε. και τα νομικά πλαίσια λειτουργίας του ESM και του EFSF. Το Eurogroup θα εξετάσει:

– Βραχυπρόθεσμα: Δυνατότητες βελτιστοποίησης της διαχείρισης χρέους του προγράμματος.
– Μεσοπρόθεσμα: Το Eurogroup θα ζητήσει από το Euro Working Group (EWG) να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα (όπως μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμών) που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν χρειαστεί, στο τέλος του προγράμματος του ESM, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος του ESM, αλλά και επιπλέον μέτρα όπως η χρήση των SMP και των ισοδύναμων κερδών ANFA.
– Μακροπρόθεσμα: Το Eurogroup είναι έτοιμο, αν χρειαστεί και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος, να εξετάσει περαιτέρω στο τέλος του προγράμματος την ανάγκη για ενδεχόμενα επιπλέον μέτρα χρέους που να διασφαλίσουν ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος θα παραμείνουν σε βιώσιμη πορεία.

Το Eurogroup αναθέτει στο EWG να εργαστεί περαιτέρω στην τεχνική πλευρά αυτού του πακέτου των μέτρων χρέους και να δώσει την αναφορά του στο επόμενο προγραμματισμένο Eurogroup της 24ης Μαΐου [2016].

Μαζί με τη συμφωνία και την εφαρμογή του πακέτου μέτρων, αυτή η συμφωνία για το χρέος και επαρκείς χρηματοδοτικές διαβεβαιώσεις από τους Ευρωπαίουις εταίρους, αναμένεται να επιτρέψουν στο ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν στις επόμενες ημέρες την τεχνική εργασία [που απαιτείται] για τη συμφωνία σε επίπεδο τεχνοκρατών [staff level agreement] επί της πρώτης αξιολόγησης, περιλαμβανομένου του «μηχανισμού ασφαλείας». Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup προσβλέπει στην ταχεία λήψη του προσχεδίου συμπληρωματικού μνημονίου (MoU), περιλαμβανομένου του τελικού πλήρους καταλόγου των προαπαιτούμενων ενεργειών, όπως και της έκθεσης συμμόρφωσης της πρώτης αξιολόγησης.

Καλεί τις ελληνικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα εφαρμογής των προαπαιτούμενων δράσεων περιλαμβανομένης της υιοθέτησης νομοθεσίας. Μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων ενεργειών από τις ελληνικές αρχές και την ολοκλήρωση εθνικών διαδικασιών όπου αυτές απαιτούνται, το Eurogroup είναι έτοιμο να υποστηρίξει την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος του ESM.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017