Το δίλημμα – Συμμετοχή των ιδιωτών στις φθηνές ΑΜΚ των τραπεζών το 2015 ή στα ακριβά placement από το ΤΧΣ;

Στις 4 Σεπτεμβρίου υποβάλλουν τα στοιχεία οι τράπεζες στην ΕΚΤ για τα stress tests
Τι συμφέρει τους ξένους κυρίως ιδιώτες επενδυτές, να συμμετάσχουν στις νέες ΑΜΚ σε εξευτελιστικές τιμές άρα να αγοράσουν τις ελληνικές τράπεζες στο κόστος των νέων κεφαλαίων, χωρίς να προσμετρώνται τα υφιστάμενα κεφάλαια 23,5 δισεκ. με βάση την Βασιλεία ΙΙΙ ή να μην συμμετάσχουν σε αυτή την φάση και να αποκτήσουν μετοχές τραπεζών όταν το ΤΧΣ θα πραγματοποιήσει placement;
Οι ιδιώτες μέτοχοι των τραπεζών ελέγχουν το 44% των τραπεζών και το ΤΧΣ το 56%. Αν οι κεφαλαιακές ανάγκες κινηθούν μεταξύ 11 δισεκ στο αισιόδοξο δυσμενές σενάριο  και 15 δισεκ. στο απαισιόδοξο δυσμενές σενάριο για να μην υποστούν dilution οι ιδιώτες μέτοχοι θα κληθούν να επενδύσουν 4,8 με 6,6 δισεκ. ευρώ και το ΤΧΣ 6,2 με 8,4 δισεκ. ευρώ. Το μεγάλο πλεονέκτημα των νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου είναι ότι θα πραγματοποιηθούν σε εξευτελιστικές τιμές ενώ και το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης δεν είναι ακραίο 4,8 με 6,6 δισεκ. για τους ιδιώτες.
Σχετική εικόνα
Υπάρχει και μια άλλη άποψη, επειδή δεν είναι σίγουρο αν αυτές οι ΑΜΚ θα είναι οι τελευταίες, ίσως να μην αξίζει να επενδύσει σε αυτές τις ΑΜΚ του 2015, να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες από το ΤΧΣ που θα βρεθεί στο 88% με 90% και εν συνεχεία όταν υλοποιηθούν τα placement να συμμετάσχουν οι ιδιώτες επενδυτές.
Η καλύτερη λύση μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι η άμεση συμμετοχή στις ΑΜΚ του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2015, ωστόσο 4 συστημικές τράπεζες θα αναζητούν 11 με 15 δισεκ. σε διάστημα 4-5 εβδομάδων προκαλώντας μεγάλη αβεβαιότητα. Από την άλλη αν οι επενδυτές περιμένουν τα placement θα αποκτήσουν τράπεζες, χωρίς να χρειάζονται νέα κεφάλαια αλλά θα πληρώσουν πολύ ακριβότερα τις τράπεζες.
Σχετική εικόνα
Οι εξευτελιστικές τιμές των ΑΜΚ αποτελούν δέλεαρ. Επίσης τα ποσά που θα χρειαστούν να επενδύσουν οι ιδιώτες δεν είναι τόσο ακραία…π.χ. με 11 δισεκ. κεφαλαιακές ανάγκες οι ιδιώτες στην Εθνική πρέπει να επενδύσουν 1,2 δισεκ. στην Πειραιώς 1,3 δισεκ. στην Alpha 500 εκατ και στην Eurobank 1,6 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank έχει το πλεονέκτημα να είναι η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα αλλά έχει το μειονέκτημα ότι οι ιδιώτες πρέπει να επενδύσουν και τα περισσότερα κεφάλαια μεταξύ των τραπεζών.

Σενάριο με ΑΜΚ 10-11 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες

Στην υπόθεση όπου ΤΧΣ και ιδιώτες καλύπτουν τις ΑΜΚ με βάση τα ποσοστά τους

Τράπεζες Ύψος ΑΜΚ Συμμετοχή ΤΧΣ Συμμετοχή ιδιωτών
Εθνική 2,8 δισ 1,6 δισ (57,2%) 1,2 δισ
Πειραιώς 4 δισ 2,68 δισ (66,9%) 1,3 δισ
Eurobank 2,5 δισ 900 εκατ (35,4%) 1,6 δισ
Alpha bank 1,4 δισ 900 εκατ (66,2%) 500 εκατ
Σύνολο 10,7 δισ 6 δισ 4,6 δισ

Εκτιμήσεις  www.bankingnews.gr                         

                      
Σενάριο με ΑΜΚ 14 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες

Στην υπόθεση όπου ΤΧΣ και ιδιώτες καλύπτουν τις ΑΜΚ με βάση τα ποσοστά τους

Τράπεζες Ύψος ΑΜΚ Συμμετοχή ΤΧΣ Συμμετοχή ιδιωτών
Εθνική 3,4 δισ 1,9 δισ (57,2%) 1,5 δισ
Πειραιώς 4,5-5 δισ 3,3 δισ (66,9%) 1,7 δισ
Eurobank 3,3 δισ 1,1 δισ (35,4%) 2,2 δισ
Alpha bank 1,5-2 δισ 1,3 δισ (66,2%) 700 εκατ
Σύνολο +13,7 δισ 7,6 δισ 6,1 δισ

Εκτιμήσεις  www.bankingnews.gr                          

Δυνητικές τιμές ΑΜΚ τραπεζών 2015 – Δυσμενές σενάριο

Τράπεζες Τρέχουσα τιμή

28/8/2015

Τιμή ΑΜΚ 2014 Τιμή ΑΜΚ 2015 προ RS
Εθνική 0,5290 2,20 0,20-0,25
Πειραιώς 0,0900 1,70 0,05
Eurobank 0,0400 0,32 0,02
Alpha bank 0,0940 0,65 0,04
Attica bank 0,0380 0,30 0,01

Στις 4 Σεπτεμβρίου υποβάλλουν τα στοιχεία οι τράπεζες στην ΕΚΤ για τα stress tests

1)Οι τράπεζες πέραν της ενημέρωσης για τις παραδοχές στο βασικό σενάριο, δεν θα έχουν ενημέρωση για το δυσμενές σενάριο.
Το βασικό σενάριο θέλει ύφεση -2,3% για το 2015 αν και στην πραγματικότητα η ύφεση θα είναι -1,6% σε ρεαλιστικούς όρους.
Στο δυσμενές σενάριο δεν θα υπάρξει ενημέρωση, εικάζεται ότι θα είναι -4% αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση.
2)Για τα NPLs δηλαδή τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων φαίνεται ότι το ανώτερο όριο θα καταγραφεί στο τέλος του α΄ 6μήνου του 2016 ωστόσο έχει αναθεωρηθεί χαμηλότερα η εκτίμηση για τα κόκκινα δάνεια.
Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα εκτιναχθούν στο 50% αλλά τώρα οι ενδείξεις δείχνουν 41% με 43%.
3)Οι ελληνικές τράπεζες στις 4 Σεπτεμβρίου ή το αργότερο 7 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν καταθέσει όλα τα στοιχεία στον ESM, EKT και SSM ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου στα asset quality review δηλαδή στην ποιότητα στοιχείων ενεργητικού.
4) Τα stress tests τα αποτελέσματα δηλαδή θα ανακοινωθούν μάλλον 25 Οκτωβρίου ή το αργότερο την 1η Νοεμβρίου.
5)Αρχές Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν και τα νέα πλάνα αναδιάρθρωσης, τα οποία ενδέχεται να μην είναι τόσο ακραία όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Πρώτη ενημέρωση 21:11 30 Αυγούστου του 2015

www.bankingnews.gr

* ,