Το βήµα της πίστης… {το εβδομαδιαίο σχόλιο του κ.Μάνου Χατζηδάκη για την αγορά}

  • Το βήµα της πίστης

Με τα τέσσερα βιβλία προσφορών ανοικτά, οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να πετύχουν την δυσκολότερη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ιστορία τους προκειµένου να καλύψουν τις βασικές κεφαλαιακές ανάγκες καθώς και µέρος ή το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών του δυσµενούς σεναρίου. Η χρονική στιγµή που το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αναζητά κεφάλαια δεν είναι σίγουρα η καλύτερη δυνατή.

Εν µέσω περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων και µε την εξασφάλιση της πρώτης υποδόσης ακόµα να εκκρεµεί οι συστηµικές τράπεζες απευθύνονται σε επενδυτές κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό για τρίτη φορά µέσα στυς τελευταίους 32 µήνες για να ανακεφαλαιοποιηθούν. Οι τράπεζες δεν µπορούν να υποσχεθούν µια κερδοφορία που θα προέλθει από την ανάπτυξη νέων εργασιών ωστόσο η µείωση του χρηµατοδοτικού κόστους, η αναδιάρθρωση του δικτύου και η ενεργή διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων αποτελούν το στοίχηµα των επόµενων χρήσεων, ενέργειες µέσα από τις οποίες θα µπορέσει να παραχθεί αξία για τους νέους µετόχους.

Ειδικά το στοίχηµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων µετά και την ψήφιση του σχετικού νόµου για τα κόκκινα δάνεια ενδέχεται να αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για την επιστροφή του κλάδου στην κερδοφορία. Ουσιαστικά οι αυξήσεις που λαµβάνουν χώρα αυτή την περίοδο έχουν περίπου το χαρακτήρα νέων εισαγωγών στο Χρηµατιστήριο. Η υποχώρηση των τραπεζικών αποτιµήσεων στα τρέχοντα επίπεδα αποτελεί ένα είδος υπολειπόµενης αξίας –ειδικά αν εξαιρεθεί η αξία της Finansbank- κάτι σαν την αξία της φήµης και πελατείας για κάθε τράπεζα. Όταν το 95% του τραπεζικού συστήµατος µε ενεργητικό 340,3 δις ευρώ αποτιµάται κάτι λιγότερο από 3,5 δις ευρώ η είσοδος ενός νέου επενδυτή γίνεται µε όρους ίδρυσης νέας τράπεζας.

Για τους παλαιούς επενδυτές ωστόσο η περίπτωση των αυξήσεων είναι µια νέα δοκιµασία πίστης. Αν η συµµετοχή τους στις πρόσφατες αυξήσεις το 2013 και το 2014 σε πολύ υψηλότερες τιµές βασιζόταν στην αισιοδοξία ενός νέου ξεκινήµατος του κλάδου από καλύτερη κεφαλαιακή βάση, το ασταθές µακροοικονοµικό περιβάλλον του 2015 είναι εύλογο να δηµιουργεί προβληµατισµούς. Σε αυτούς τους προβληµατισµούς η πολύ χαµηλή τιµή σε σχέση µε την αξία των ενσώµατων ιδίων κεφαλαίων µετά την αύξηση (0,3x – 0,6x) δοκιµάζει την πίστη νέων και παλαιών επενδυτών.

Όπως και να έχει το ενδιαφέρον και την ερχόµενη εβδοµάδα θα παραµείνει επικεντρωµένο στις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο ωθώντας την Αγορά να κινηθεί ανάλογα µε την πρόοδο που θα παρουσιάζεται στην ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου.

Τεχνικά το ανοδικό σενάριο µετά την καθοδική διάσπαση και των δύο βασικών κινητών µέσων (30 και 50 ηµέρες) θεωρείται πλέον παρελθόν και η κίνηση της Αγοράς δίνει επόµενο βραχυπρόθεσµο στόχο τις 640 µονάδες. Ακόµα οι ταλαντωτές δεν έχουν εισέλθει σε υποτιµηµένες ζώνες τιµών ενώ οι συναλλακτικοί όγκοι αν και έχουν βελτιώσει την δυναµική τους από τις αρχές Νοεµβρίου (44,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο) περισσότερο ενισχύουν πτωτικά την τάση παρά λειτουργούν ανασταλτικά στις πιέσεις. Ενδεχοµένως µια αντίδραση από τα επίπεδα των 640 µονάδων θα πρέπει να αναµένεται καθώς ο Γενικός ∆είκτης µετράει µία µόλις θετική συνεδρίαση στις τελευταίες εννέα. Η δοµή και η ένταση της αντίδρασης θα κρίνει το αν θα συνεχίσει η πίεση προς την επόµενη ζώνη στήριξης που εντοπίζεται στις 620 µονάδες.

Οι εγκριτικές Γενικές Συνελεύσεις για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών ξεκινούν από αύριο µε πρώτη την Alpha bank. Την Κυριακή 15 Νοεµβρίου θα κληθούν να αποφασίσουν οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς, στις 16/11 οι µέτοχοι της Eurobank και την Τρίτη 17/11 ο πρώτος κύκλος συνελεύσεων θα κλείσει µε την Εθνική Τράπεζα. Εφόσον χρειαστούν επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία (66%) αυτές θα διεξαχθούν σε διάστηµα πέντε ηµερών από την πρώτη συνέλευση.

Από πλευράς αποτελεσµάτων τα εννεάµηνα που θα ανακοινωθούν µε σειρά δηµοσιοποίησης την ερχόµενη εβδοµάδα είναι τα εξής: 16/11 Αιολική Επενδύσεων, 18/11 Motor-Οil, και 19/11 Lamda Development. Την ερχόµενη Παρασκευή τέλος λήγουν οι σειρές παραγώγων συµβολαίων για το µήνα Νοέµβριο.

* ,