Τους έστειλε όλους για... τσάι, με άνοδο 1050% στη μαύρη 7ετία!! - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τους έστειλε όλους για… τσάι, με άνοδο 1050% στη μαύρη 7ετία!!

29.12.2015 00:01

ΡEKOΡ η απόδοση της μετοχής της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ που υπερβαίνει χωρίς τα μερίσματα το 1000% (!!!) στην χειρότερη 7ετία του ελληνικού χρηματιστηρίου!!! Απίστευτο επίτευγμα που συνοδεύτηκε από μία εξαιρετική βελτίωση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών, …”Second to none”…

Πάρτε ξανά μία μικρή γεύση των τελευταίων επιτευγμάτων της εταιρείας…

Κυριακίδης Μάρμαρα:

Έχει αναφερθεί πολλές φορές από την στήλη ως επιλογή παντός καιρού και το οικονομικό εννεάμηνο που δημοσίευσε επιβεβαίωσε την καλή εικόνα του εξαμήνου. Ο Κυριακίδης όχι μόνο διατηρεί την δυναμική των δύο πρώτων τριμήνων αλλά ενισχύει ακόμα περισσότερο την απόδοση του στο τρίτο τρίμηνο φέρνοντας 7,6 εκατ. ευρώ στην τελική γραμμή (+27%) παρά την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών.

Οι εξαγωγές έχουν τον πρώτο λόγο καθώς αφορούν το 70% του κύκλου εργασιών (9Μ 2014 23%) ενώ πάνω από το 60% των πωλήσεων κατευθύνεται προς την Ανατολάς.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν δυνατές για μια ακόμα χρονιά στα 7,4 εκατ. ευρώ το οποίο συνιστά μια πολύ ισχυρή επίδοση μετάφρασης των λειτουργικών κερδών στα επίπεδα του 45%. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε στα 48,02 εκατ. ευρώ ενώ ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός βρίσκεται στα επίπεδα των 2,3 εκατ. ευρώ και αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Τα μεγέθη του 2015 έχουν επηρεαστεί από απομείωση χαρτοφυλακίου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ (-12 χιλ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο) και τα διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα αποτιμώνται 3,4 εκατ. ευρώ. Από αυτό το προκύπτει ότι ουσιαστικά η εταιρία τρέχει την χρονιά με καθαρό ταμείο ύψους 1,1 εκατ. ευρώ.

Από τις σταθερές και καθιερωμένες πλέον μερισματικές αποδόσεις και επιστροφές κεφαλαίου ο Κυριακίδης λειτουργεί περισσότερο σαν ομόλογο και λιγότερο σαν μετοχή αφού καταφέρνει κάθε χρόνο να αποδίδει στο μέτοχο μερίσματα που δικαιολογούν ακόμα και το πιο απαιτητικό κόστος ευκαιρίας.

 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 9M 15 Q3 15 9M 14 Q3 14
Πωλήσεις 33.750 10.155 31.001 10.484
Δ(%) Y-o-Y 8,9% -3,1% 10,2% -2,2%
Λειτουργικά Κέρδη 16.114 4.994 12.628 3.679
Δ(%) Y-o-Y 27,6% 35,7% 16,8% -13,1%
Λειτουργικό Περιθώριο κέρδους 47,7% 49,2% 40,7% 35,1%
Δ (bps) +701 bps +1.409 bps +229 bps -443 bps
Καθαρά κέρδη 7.582 1.809 5.994 548
Δ(%) Y-o-Y 26,5% 230,1% 22,1% -80,4%
Καθαρό Περιθώριο κέρδους 22,5% 17,8% 19,3% 5,2%
Δ (bps) +313 bps +1.259 bps +188 bps -2.091 bps

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

 

Τα μερίσματα που έχει διανείμει η Κυριακίδης από την εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ

 

Χρήση Μέρισμα/Επιστροφή Κεφαλαιου Προσαρμοσμένο Μέρισμα
1998 0,07 0,02
1999 0,03 0,03
2000 0,06 0,05
2001 0,09 0,08
2002 0,08 0,08
2004 0,04 0,04
2005 0,05 0,05
2006 0,06 0,06
2007 0,03 0,03
2010 0,05 0,05
2010 0,05 0,05
2011 0,10 0,10
2013 0,08 0,08
2013 0,08 0,08
2014 0,17 0,17
2014 0,10 0,10
2014 0,14 0,14

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017