Τι ζητουν, τι δίνουν σε Αθήνα Ουάσινγκτον, Παρίσι, Βερολίνο