Τι δείχνει το 9μηνο της ΤΙΤΑΝ ΑΕ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τι δείχνει το 9μηνο της ΤΙΤΑΝ ΑΕ

05.11.2015 19:06

Το εννεάμηνο του 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.029,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 12,6% και ανήλθαν σε €165,2 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €36,2 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €30,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατέγραψαν αύξηση 18,6%.

Το 3ο τρίμηνο του έτους, η βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τις απώλειες στις τρεις άλλες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,1%, και ανήλθε σε €356,7 εκ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,8% φθάνοντας τα €59,9 εκ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και διαμορφώθηκαν στα €12,0 εκ., έναντι €27,6 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2014, που περιελάμβαναν €21 εκ. κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Σημειώνεται ότι συνολικά τα αποτελέσματα του εννεαμήνου έχουν ενισχυθεί από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017