Τι δείχνει η τεχνική εικόνα για G.Index και FTSE25 βραχυπρόθεσμα

FTSe25

 

Η διάσπαση του επιπέδου των 193 μονάδων μας έδωσε έξοδο. Πλέον το stop μας είναι στις 207 μονάδες, ενώ η πλησιέστερη αντίσταση και επιθετική τάση βρίσκονται στις 193 μονάδες των οποίων επιβεβαιωμένη διάσπαση μπορεί να μας δώσει και πάλι την κίνηση προς τις 207.

Αντίστοιχα μία διάσπαση του επιπέδου των 182 μπορεί να μας δώσει περαιτέρω τάση προς τις 170. [Σε μεσοπρόθεσμο γράφημα μας βλέπουμε ότι το σημαντικό μεσοπρόθεσμο επίπεδο αντίστασης είναι η περιοχή των 220-232 μονάδων]

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

 

Η διάσπαση του 660 μας έδωσε συνέχιση της κίνησης. Στήριξη έχουμε στις 630 και στις 616 μονάδες.

Οι 661 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει και πάλι κίνηση προς τις 700 μονάδες.

Η διαφορά ανάμεσα σε τραπεζικό και ΓΔ είναι χαώδης και η συνέχεια σίγουρα έχει ενδιαφέρον.

Μεσοπρόθεσμα έχουμε αλλαγή τάσης αν η αγορά καταφέρει να κατοχυρώσει τις 735 μονάδες.

* ,