Τιτάν: Με απόφαση της ΓΣ διανομή μερίσματος €0,3 | Mikrometoxos.gr

Τιτάν: Με απόφαση της ΓΣ διανομή μερίσματος €0,3

17.06.2016 19:47

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Τιτάν, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε το μέρισμα χρήσης 2015 να ανέλθει στο ποσό € 0,30 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).

Το ανωτέρω ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς θα ανέλθει σε μικτό ποσό €0,30989 ανά μετοχή, επί του οποίου θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 10% για λογαριασμό του Μετόχου.

Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,27890 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).

Δικαιούχοι του άνω μερίσματος είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.A.Τ. την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 (Record Date).

Aπό τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 (Ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος), οι µετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιμες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα είσπραξης μερίσματος.

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017