ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ανάθεση έργου προϋπολογισμού μελέτης €175.5 εκατ.(πλέον Φ.Π.Α.) στην θυγατρική της εργοληπτική εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ανάθεση έργου προϋπολογισμού μελέτης €175.5 εκατ.(πλέον Φ.Π.Α.) στην θυγατρική της εργοληπτική εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

08.10.2015 18:15

Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ.αρ.3170/28-8-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με την οποία αποφασίσθηκε:α) η απόρριψη των ενστάσεων- αντιρρήσεων κατά του κύρους του διαγωνισμού  για την ανάθεση κατασκευής του έργου “Κατασκευή έργων υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από Χ.Θ. 113+000 – Χ.Θ. 123+500 στο τμήμα Ψαθόπυργος – περιοχή Ρίου“, προϋπολογισμού μελέτης €175.500.000 (πλέον Φ.Π.Α.) και β) η ανάθεση του εν λόγω έργου  στην θυγατρική της εργοληπτική εταιρεία  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. με προσφορά  έκπτωσης 36,78% επί του προϋπολογισμού μελέτης, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, είναι η μειοδότρια προσφορά.

 

Η Τεχνική Ολυμπιακή θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για περαιτέρω σχετικές εξελίξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα περί ανάθεσης δημοσίων έργων νομοθεσία.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017