ΤΕΝΕΡΓ: Οι δυνατότητες παραγωγής της Τέρνα Ενεργειακή θα αυξηθούν σημαντικά

Οι δυνατότητες παραγωγής της Τέρνα Ενεργειακή θα αυξηθούν σημαντικά
Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο στα 3,10 ευρώ και τη σύσταση της «αγοράς» για τη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή η Eurobank Equities, η οποία αναμένει ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο.
Η Eurobank Equities εκτιμά ότι οι δυνατότητες παραγωγής της Τέρνα Ενεργειακή θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ αναμένεται να κορυφωθούν το 2017 (848 MW). Όσον αφορά τις επιδόσεις λειτουργίας του υφιστάμενου δυναμικού, το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκε από δυσμενείς συνθήκες ανέμου, αλλά το 4ο τρίμηνο παρουσίασαν σημαντική βελτίωση όσον αφορά τις τάσεις του καιρού, η οποία συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.
τενεργ1
Από τις εκτιμήσεις Eurobank Equities, ο συντελεστής φορτίου βελτιώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης από έτος σε έτος στο 24,5%. Η βελτίωση σε ετήσια βάση ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με το μέσο όρο του κλάδου, αλλά συντελεστής φορτίου της Τέρνα Ενεργειακή παρέμεινε πολύ πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Μάλιστα, όπως ανέφερε η Eurobank Equities αναμένεται ένα ακόμα ισχυρότερο τρίτο τρίμηνο χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
τενεργ1
Ο φορέας εκμετάλλευσης του αιολικού πάρκου παρουσίασε ένα καλό τρίμηνο σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αυξημένη χωρητικότητα και τη βελτίωση των συνθηκών ανέμου που οδήγησε σε ισχυρά φορτία. Οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση 17% σε ετήσια βάση στα 39,4 εκατ. ευρώ, που υποστηρίζεται από τις υψηλότερες πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα που σχετίζονται με την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αντιστάθμισαν τις χαμηλότερες πωλήσεις σε ετήσια βάση, λόγω της περιορισμένης ικανότητας των εγκαταστάσεων την αρχή του έτους.
————————-
Η ΜΕΤΟΧΗ: Στη τιμή των 2,8600 ευρώ που αποτιμά την εταιρεία σε 312,6 εκατ. και σχεδόν 130 εκατ. υψηλότερα από την μητρική της… ΧΑΜ-ΥΨΗΛΟ 2015 στα 1,6400 και 3,2100 ευρώ. Στο +7,92% στη τελευταία διετία με την τιμή στις 17.9.2013 στα 2,6500 ευρώ.