ΤΕΝΕΡΓ – εξάμηνο: Δεν υπάρχει παράπονο, δίνει και υποσχέσεις…

ΤΕΡNA ENEΡΓEIAKH

 

ΚΕΡΔΗ: Ανήλθαν σε 11,32 εκατ. ευρώ από 2,46 εκατ. ευρώ πέρυσι, αλλά το β΄τρίμηνο ήταν ζημιογόνο κατά 888 χιλ. ευρώ. 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 85,36 εκατ. από 69,42 εκατ.

EBITDA: 47,72 εκατ. από 32,59 εκατ. ευρώ  ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:  436,4 εκατ. από 423,34 εκατ. ΤΑΜΕΙΟ: 181,94 εκατ. από 121,5 εκατ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ [από λειτ. δραστ.]: 47 εκατ. από 32,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 139 από 157 άτομα το 2014. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 1,163 δισ. ευρώ από 1,140 δισ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 822,83 εκατ. ευρώ από 802,03 εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Από 335,2 εκατ. πέρυσι σε 337,4 εκατ. εφέτος…
ΚΦΣΗ: 285,3 εκατ. ευρώ P/E: Θετικό. P/BV: 0,846 και ΔΔΜ: 0,725 από 0,90.
 
ΜΕΤΟΧΗ: Με άνοδο εφέτος 38,83% στο εύρος των 1,7000 και 3,3200 ευρώ με μέσο όρο τιμής 2,5500 ευρώ και σύνολο συναλλαγών 9,17 εκατ. τμχ ήτοι μηνιαίως κατά μέσο όρο 114 χιλ. τμχ. 
 
ΒΟΟΚ VALUE 3,0900 ευρώ και στο ταμπλό 2,6100 μετά το χθεσινό +7,85% που συνοδεύτηκε από συναλλαγές 172,62 χιλ. τμχ. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 66,8 εκατ. ευρώ έναντι 52,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 26,6%.
 

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 12,8 εκατ. Ευρώ. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 648 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 86 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 237 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.