Τα EBITDA ανήλθαν σε € 3,0 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Ο Όμιλος Fourlis το πρώτο τρίμηνο του 2016 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι πωλήσεις έφθασαν τα € 92,0 εκατ., έναντι € 88,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015 αύξηση 3,8%.
Τα EBITDA ανήλθαν σε € 3,0 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.
Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 4,0 εκατ. έναντι ζημιών € 6,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015. 
Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 3,2 εκατ. έναντι ζημιών € 5,2 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.