Τα τεχνικά σημεία – κλειδιά για ΔΤΡ, ΕΛΠΕ, Jumbo και ΜΕΤΚΑ

ΔΤΡ

Στήριξη το 33

Ενώ το 43 είναι κοντινή αντίσταση

Που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης στο 48

__________

ΕΛΠΕ

Το stop μας στο 330

Ενώ στήριξη έχει στο 363 και 353.

Ουσιαστική επόμενη αντίσταση το 414

__________

ΜΕΤΚ 

ΤΟ STOP στο 668

Ενώ επόμενη κοντινή αντίσταση το 740

Που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 808

__________

MΠΕΛΑ

Το 1151 κοντινή αντίσταση όπου κλείσιμο πάνω από αυτή μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1205.

Το 1080 κοντινή επιθετική στήριξη…

Που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1023

__________

FAST FINANCE SEC

* ,