Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των εταιριών που δημοσίευσαν α’ τρίμηνο - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των εταιριών που δημοσίευσαν α’ τρίμηνο

07.06.2016 13:45

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των εταιριών που δημοσίευσαν α’ τρίμηνο

 

Εταιρία/Κλάδος Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) 2015 2016 Δ(%) 2015 2016 Δ(%) 2015 2016 Δ(%)
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Έσοδα από Τόκους Προ προβλέψεων κέρδη  
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 474.966 482.942 1,7%  292.258 298.931 2,3%  -115.974 -2.207 98,1% 
ΑΤΤΙΚΗΣ 20.682 23.409 13,2%  30.911 29.320 -5,1%  -1.223 2.576 310,6% 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 497.000 479.000 -3,6%  131.000 225.000 71,8%  -159.000 87.000 154,7% 
EUROBANK 362.000 383.000 5,8%  195.000 261.000 33,8%  -94.000 67.000 171,3% 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 226.795 184.793 -18,5%  163.525 128.209 -21,6%  28.524 50.225 76,1% 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 499.000 478.000 -4,2%  220.000 264.000 20,0%  -77.426 -46.000 40,6% 
Σύνολο 2.080.443 2.031.144 -2,4%  1.032.694 1.206.460 16,8%  -419.099 158.594 137,8% 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
TRASTOR 1.111 943 -15,1%  813 693 -14,8%  694 505 -27,2% 
GRIVALIA 14.181 14.857 4,8%  12.337 12.511 1,4%  10.600 10.570 -0,3% 
LAMDA DEVELOPMENT 10.821 11.386 5,2%  5.212 6.025 15,6%  1.360 1.650 21,3% 
ΠΑΝΓΑΙΑ 27.300 28.600 4,8%  23.300 25.100 7,7%  18.800 19.500 3,7% 
Σύνολο 53.413 55.786 4,4%  41.662 44.329 6,4%  31.454 32.225 2,5% 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
MIG 269.231 245.000 -9,0%  15.182 26.500 74,5%       
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 9.585 7.349 -23,3%  5.488 3.193 -41,8%  4.064 1.855 -54,4% 
ΦΟΥΡΛΗΣ 88.583 92.000 3,9%  1.129 3.000 165,7%  -5.174 -3.200 38,2% 
Σύνολο 367.399 344.349 -6,3%  21.799 32.693 50,0%  -1.110 -1.345 -21,2% 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 1.879.498 1.247.001 -33,7%  154.527 128.907 -16,6%  18.289 32.406 77,2% 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 1.622.267 1.285.125 -20,8%  104.016 115.400 10,9%  41.691 48.678 16,8% 
Σύνολο 3.501.765 2.532.126 -27,7%  258.543 244.307 -5,5%  59.980 81.084 35,2% 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                  
ΔΕΗ 1.548.585 1.412.600 -8,8%  313.780 345.200 10,0%  55.668 85.600 53,8% 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 45.984 50.400 9,6%  29.255 30.500 4,3%  12.400 7.100 -42,7% 
Σύνολο 1.594.569 1.463.000 -8,3%  343.035 375.700 9,5%  68.068 92.700 36,2% 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                  
AEGEAN 138.096 147.900 7,1%  -14.169 -23.800 -68,0%  -8.341 -21.500 -157,8% 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 39.553 43.850 10,9%  2.269 5.740 153,0%       
ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 34.086 32.300 -5,2%  7.127 8.500 19,3%  2.355 4.000 69,9% 
Σύνολο 211.735 224.050 5,8%  -4.773 -9.560 -100,3%  -5.986 -17.500 -192,3% 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                  
ΙΝΤRALOT 347.700 335.241 -3,6%  44.832 47.346 5,6%  -8.920 -12.012 -34,7% 
QUALITY & RELIABILITY 690 924 33,9%  -366 202 155,2%  -461 4 100,9% 
Σύνολο 348.390 336.165 -3,5%  44.466 47.548 6,9%  -9.381 -12.008 -28,0% 
Διάφορες                  
ΟΤΕ 940.800 928.500 -1,3%  320.000 305.400 -4,6%  40.400 33.900 -16,1% 
ΟΠΑΠ 1.118.197 1.047.189 -6,4%  93.194 78.800 -15,4%  58.052 42.800 -26,3% 
ΥΓΕΙΑ 56.667 59.000 4,1%  6.703 10.400 55,2%       
INFO QUEST 82.324 87.097 5,8%  4.451 5.389 21,1%  425 1240 191,8% 
ΚΑΡΕΛΙΑΣ 179.822 200.565 11,5%  22.711 26.731 17,7%  15.915 20.621 29,6% 
FF GROUP 268.623 293.670 9,3%  66.348 70.930 6,9%  34.491 43.170 25,2% 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 227.138 281.900 24,1%  39.413 39.890 1,2%  10.900 28.100 157,8% 
PAPERPACK 3.610 3.905 8,2%  687 573 -16,6%  402 295 -26,6% 
ΝΗΡΕΥΣ 41.435 43.000 3,8%  -7.364 5.300 172,0%       
ΙΚΤΙΝΟΣ 6.018 6.443 7,1%  1.365 1.811 32,7%  224 376 67,9% 
ΤΙΤΑΝ 283.823 337.790 19,0%  23.246 43.324 86,4%  6.647 -18.594 -379,7% 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 55.386 66.209 19,5%  3.675 5.307 44,4%       
Σύνολο 3.263.843 3.355.268 2,8%  574.429 593.855 3,4%  167.456 151.908 -9,3% 
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
KLEEMANN HELLAS 19.289 20.741 7,5%  789 872 10,5%  -146 -283 -93,8% 
FRIGOGLASS 120.005 101.899 -15,1%  11.968 10.699 -10,6%  -3.868 -8.344 -115,7% 
Σύνολο 139.294 122.640 -12,0%  12.757 11.571 -9,3%  -4.014 -8.627 -114,9% 
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 17.500 23.664 35,2%  1.454 1.466 0,8%  656 618 -5,8% 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 48.327 51.007 5,5%  2.139 3.675 71,8%  -5.179 -3.600 30,5% 
Σύνολο 65.827 74.671 13,4%  3.593 5.141 43,1%  -4.523 -2.982 34,1% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3M 2016 9.546.235 8.508.055 -10,9% 1.295.511 1.345.584 3,9% -117.155 474.049 504,6%
Πλην Τραπεζών: 9.540.217 8.501.612 -10,9%  1.292.493 1.343.773 4,0%  301.720 313.959 4,1% 

 Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017