ΤΑ παράξενα και παράδοξα του ελληνικού χρηματιστηρίου

_____

ELINOIL: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2015 ανήλθε σε € 1.029,1 εκατ. έναντι € 965,3 εκατ. το 2014, καταγράφοντας αύξηση 6,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων εσωτερικής αγοράς όσο και στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 2015 ανήλθαν σε € 41,9 εκατ. έναντι € 37,2 εκατ. το 2014 και τα EBITDA σε € 12,3 εκατ. έναντι € 8,4 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 46,4%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €3,7 εκατ. έναντι € 1,2 εκατ. ευρώ.

Ελινόιλ: Ο ΔΔΜ στο 0,73 (καλός) η σχέση P/bv στο 0,36 (πολύ καλή) και p/e  στο 4,8!!(εξαιρετικό) Αποτιμάται σε 17,8 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής της στο 0,7500 ευρώ και στο -8,54% από την αρχή της χρονιάς. 

KAI ME ΣXEΣH EV/EBITDA κάτω του 3!!

ΚΑΙ Η ΜΤΧ ΤΗΣ δεν ανοίγει στο ταμπλό. Από την αρχή της χρονιάς έχει ανοίξει μόλις σε 7 ουσιαστικά συνεδριάσεις ενώ συνολικά έχουν αλλάξει χέρια 18,7 χιλ. τμχ… Ούτε καν 210 τμχ ημερησίως.