Τέρνα Ενεργειακή: Εv/ebitda, Βook value, p/bv, p/e…

ΤΕΝΕΡΓ: 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,1585 ευρώ έναντι 0,0512 ευρώ για το 2014. 

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 319,4 εκατ. ευρώ έναντι 254,6 εκατ. για το οικονομικό έτος 2014.

Η καθαρή θέση στα 341,9 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,93. Αποτιμάται σε 306 εκατ. ευρώ (P/bv 0,90), με τον πολλαπλασιαστή κερδών στο 17,7.

Στα 2,8000 ευρώ η τιμή της μετοχής στο ταμπλό με την λογιστική αξία της στα 3,1300 ευρώ…

Τα EBITDA ανήλθαν σε 99,3 εκατ. ευρώ, έναντι 74,07 εκατ. ευρώ για το 2014, σημειώνοντας αύξηση 34%.

Η σχέση ev/evitda διαμορφώνεται στο 6,3 και σ’ένα ικανοποιητικό νούμερο.

Ο όμιλος έχει περιθώρια ανάπτυξης υπό νορμάλ συνθήκες…

* ,