Σύνθεση – διαμόρφωση Mid Cap δείκτη (25 Ιαν 2016)

Σύνθεση δείκτη (25 Ιαν 2016)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΟΤΟΕΛ 10,95 5,59 27 35.943.648 4,63 1
ΚΛΕΜ 1,43 2,14 32 10.821.645 1,4 1
ΙΝΛΟΤ 1,17 -1,68 72 133.909.353 17,26 1
ΦΡΙΓΟ 1,62 -1,82 56 45.898.724 5,92 1
ΙΚΤΙΝ 0,968 1,26 34 9.406.282 1,21 1
ΙΝΤΚΑ 0,287 4,74 65 24.815.999 3,2 1
ΣΩΛΚ 0,84 3,45 19 19.817.564 2,55 1
ΜΙΓ 0,064 1,59 53 31.863.959 4,11 1
ΠΛΑΙΣ 4,24 -1,17 18 16.851.456 2,17 1
ΜΛΣ 3,49 2,35 44 19.067.545 2,46 1
ΟΛΘ 21,4 -1,02 26 56.085.120 7,23 1
ΕΥΑΠΣ 2,81 0,72 21 21.420.630 2,76 1
ΥΓΕΙΑ 0,112 8,74 30 10.272.609 1,32 1
ΦΡΛΚ 2,56 -1,54 80 104.432.275 13,46 1
ΑΝΕΜΟΣ 0,687 2,54 30 17.037.668 2,2 1
ΠΛΑΘ 1,34 -2,19 39 23.566.448 3,04 1
ΟΛΥΜΠ 0,708 1,58 41 11.812.465 1,52 1
ΕΛΚΑ 0,63 0 19 3.536.699 0,46 1
ΑΤΤ 0,15 0 47 164.924.414 21,26 1
ΕΥΠΙΚ 1,4 1,45 37 14.246.904 1,84 1
* ,