ΣΩΛΚ: Αναφορές, μεγέθη, δείκτες και εκτιμήσεις…

Από την αρχή της χρονιάς υποχωρούν 15% περίπου με την τιμή τους στα 1,0200 ευρώ στις 31.12.2015…

Στα 0,8570 ευρώ τώρα, με συναλλαγές 21200 τμχ στο εύρος των 0,8550 και 0,9000 (+2,86%) στο πρώτο στάδιο της συνεδρίασης…

Αποτιμώνται σε 106,4 εκατ. ευρώ (ΧΑΜΗΛΟ- ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,6720 και 1,0500 με μέσο όρο τα 0,8800 ευρώ)

4-10 στις τελευταίες 14 συνεδριάσεις…

ΣΩΛΚ: Τα EBITDA του Ομίλου σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στο ύψος των 26,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,8 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0625 ευρώ) έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ (ζημίες ανά μετοχή 0,0447 ευρώ) το 2014.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά τη χρήση 2015 διαμορφώθηκε στο ύψος των 116,2 εκ. ευρώ έναντι 107,7 εκ. ευρώ την 31/12/2014, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 31/12/2015 σε 149,4 εκ. ευρώ. Κφση 106,4 εκατ. (p/bv 0,73) και δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,78…

Με την σχέση Ev/ebitda να βελτιώνεται σημαντικότατα στο όχι πάντως ικανοποιητικό 8+, αλλά που μπορεί να μετατραπεί προσεχώς σε λίαν ελκυστικό νούμερο…

Αναμένεται φέτος να συνεχίσει την τάση που ξεκίνησε πέρυσι και έτσι να βελτιώσει τις οικονομικές του επιδόσεις, λόγω των συμβολαίων που έχει αναλάβει και των μεριδίων που κερδίζουν στη διεθνή αγορά.

* ,