Σωληνουργεία Κορίνθου… δεν είναι μόνο ο TAP

Η ευτυχής κατάληξη του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων για τον αγωγό TAP αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία ανέλαβε περίπου τα 2/3 του έργου ή αλλιώς 270 χιλιάδες τόνους χαλυβδοσωλήνων που θα παραδοθούν φέτος (η μισή παραγωγή) και το 2017 (το υπόλοιπο).

Πάντως το 2017 ο κλάδος των σωλήνων δέχθηκε αρκετές πιέσεις κυρίως η παραγωγή σωλήνων γεωτρήσεων που αποτελεί το 3% του τζίρου της ΣΩΛΚ, εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Αν και επί του παρόντος δεν υπάρχει επίπτωση για την ελληνική εταιρεία εφόσον συνεχιστεί η τάση των χαμηλών τιμών και τα επόμενα χρόνια τότε μοιραία θα επηρεαστούν και οι αγωγοί μεταφοράς όπου και δραστηριοποιείται κυρίως η βιομηχανία.

Όπως τόνισε η διοίκηση στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια εστιάζεται στην αξιοποίηση της καινούριας γραμμής παραγωγής σωλήνων με μεγάλο πάχος που ολοκληρώθηκε και βάζει τη ΣΩΛΚ σε νέες αγορές των υποθαλάσσιών αγωγών.

Εκεί υπάρχει ενδιαφέρουσα προοπτική που αφορά στα υποθαλάσσια κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν στη Μεσόγειο και τα οποία εφόσον αξιοποιηθούν η ΣΩΛΚ είναι έτοιμη να συμμετάσχει. Πρόκειται για τους υποθαλάσσιους αγωγούς που θα κατασκευαστούν για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων του Λεβιάθαν, του Ζορ αλλά και της Αφροδίτης σε χρονικό ορίζοντα 2 -3 ετών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη αναλάβει νέες παραγγελίες για έργα στην Πολωνία και το Μεξικό, ενώ προετοιμάζεται με τοπικές συνεργασίες για την αγορά του Ιράν, όταν βεβαίως σταθεροποιηθεί το τραπεζικό περιβάλλον εκεί. Όπως τονίστηκε, η αγορά του Ιράν είναι τεράστια και εφόσον υλοποιηθούν τα σχεδιαζόμενα έργα, η εταιρεία φιλοδοξεί να έχει ένα αξιόλογο μερίδιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά το γεγονός ότι η ΣΩΛΚ έχει δυναμικότητα 925 χιλιάδες τόνους, έχει καταφέρει να έχει χαμηλά σταθερά κόστη και το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της εταιρείας “παρακολουθεί” τις παραγγελίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, με τις τελευταίες μεγάλες επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν έκλεισε ένας κύκλος για τη ΣΩΛΚ και η προσοχή εστιάζεται πλέον στην αξιοποίηση των νέων γραμμών αλλά και στη μείωση του δανεισμού. 

Τέλος όπως αναφέρθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου γίνεται καθώς στα νέα έργα που στοχεύει η εταιρεία πελάτες είναι μεγάλες πετρελαϊκές οι οποίες έχουν συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας με τους παραγωγούς ζητώντας εγγυητικές της ίδιας της προμηθεύτριας εταιρείας. Για αυτό το λόγο δημιουργείται μια εταιρεία μητρική της ΣΩΛΚ που θα παρέχει αυτές τις εγγυτικές που ζητούν οι πελάτες.