ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε: Ανακοίνωση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε τα εξής:

Η μέτοχος της εταιρείας κα. Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά του Νικολάου, προέβη σε καταγγελία της από 01.08.2007 σύμβασης μετόχων μεταξύ της ιδίας και της κας Μιράντας-Ευστρατίας Σφακιανάκη.

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας. Αικατερίνης Σφακιανάκη-Πλατιά παραμένει μηδενικό ενώ το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της μέσω της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. διαμορφώνεται από 49,39% σε 16,46% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας. Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη παραμένει μηδενικό ενώ το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της μέσω της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. διαμορφώνεται από 49,39% σε 32,93% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

* ,