ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ: Στη… μέγγενη των αριθμών | Mikrometoxos.gr

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ: Στη… μέγγενη των αριθμών

31.08.2015 14:00

ΚΕΡΔΗ: Zημίες 9,7 εκατ. από 10,4 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 115,8 εκατ. από 108,3 εκατ.

EBITDA: 6,8 εκατ. από 6,3 εκατ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 297,6 εκατ. ευρώ [!!!!] από 291,8 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 6,8 εκατ. από 10,9 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές 7,4 εκατ. από +5,3 εκατ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 795 από 760 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 313,7 εκατ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 371,8 εκατ. ευρώ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: ΑΡΝΗΤΙΚΗ κατά 58 εκατ. ευρώ από 48,3 εκατ.
ΚΦΣΗ: 38 εκατ. ευρώ [!!!!!!]
P/E: ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΑΤΟ
P/BV: ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΑΤΟ
ΔΔΜ: ΣΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017