Συνεχίσθηκε η άνοδος κερδών και πωλήσεων για Jumbo στο 12μηνο

Άνοδος κερδών και πωλήσεων για  Jumbo στο 12μηνο

 

Στα 104,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Jumbo για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου, με τις πωλήσεις της να αγγίζουν τα 582 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της Jumbo ξεπέρασαν τα 582,55 εκατ. ευρώ έναντι 541,85 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 12μηνο.

Άνοδος του κύκλου εργασιών κατά +7,51% ο οποίος ξεπέρασε σημαντικά τον στόχο 4%-6% που είχε τεθεί στην αρχή της οικονομικής χρήσης. Παρά την ισχυροποίηση του Δολαρίου έναντι του Ευρώ, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 53,16% έναντι 53,12% της περσινής χρήσης. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται εν μέρει στο προϊόντολογικό μείγμα καθώς και στην πτώση των ναύλων.

Τα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθαν σε 159,26 εκατ. ευρώ από 146,52 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση +8,7%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 104,84 εκατ. ευρώ από 101,25 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του +3,54%, τονίζεται στην ανακοίνωση,

Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2015, ο όμιλος λειτούργησε 7 νέα υπέρ – καταστήματα. Από αυτά, τα 2 λειτούργησαν στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 4 στη Ρουμανία. Την ίδια περίοδο τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Ασπρόπυργο.

Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί 72 καταστήματα όπου 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 6 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Η διοίκηση λόγω των περιορισμών ροής κεφαλαίων στην Ελλάδα θα προτείνει στην γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11.11.2015 τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε στις 30.06.2015 και αυτό θα ισχύσει μέχρι η οικονομία να σταθεροποιηθεί και να δημιουργηθεί προοπτική για ομαλή ανάπτυξη της Ελλάδας.

Τρέχουσα χρήση

Η νέα οικονομική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2015, σημαδεύτηκε από την επιβολή των περιορισμών ροής κεφαλαίων στην Ελλάδα οι οποίοι ισχύουν μέχρι και σήμερα ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης, αυξήθηκε η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που κατέληξαν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σε μία δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδο για την ελληνική οικονομία, στην εποχή έντονης αβεβαιότητας ο Όμιλος είχε προετοιμαστεί εγκαίρως ώστε να διαθέτει επαρκή αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το αρχικό σοκ.

Επίσης, οι εταιρείες του Ομίλου ήταν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, χωρίς προβλήματα ρευστότητας και με μηδέν δανεισμό.

Παρά τις προφανείς δυσκολίες ο όμιλος Jumbo κατά τη νέα χρήση θα επικεντρωθεί στην Ελλάδα στοχεύοντας στην αναδιάρθρωση του δικτύου με κύριο γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας.

Αυτό περιλαμβάνει και την αντικατάσταση μικρών καταστημάτων πρώτης γενιάς με νέα υπέρ- καταστήματα σε περιοχές που ακόμα ο Όμιλος δεν έχει παρουσία. Αναφορικά με την Ρουμανία τον Οκτώβριο αναμένεται να λειτουργήσει το έβδομο υπέρ- κατάστημα στο Pitesti (12.000τ.μ.).

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία είναι η χώρα στην οποία θα επικεντρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια.