Συνεδρίαση που μας έδωσε κάποια κέρδη αντισταθμίζοντας τις προχτεσινές απώλειες…

Συνεδρίαση που μας έδωσε κάποια κέρδη αντισταθμίζοντας τις προχθεσινές απώλειες.

Ξεχώρισαν ΑΛΦΑ και ΕΤΕ με την δεύτερη να χρειάζεται κατοχύρωση του 3050 για να μας δώσει κίνηση στο 3220.

Ο f25 έχει μόνη αντίσταση το 178 που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 182 αν μη το άλλο.

Στήριξη κύρια και stop το 172

Αυξημένος όγκος στα ΣΜΕ λόγω της λήξης.

ΜΥΤΙΛ στο 388 θέλει την προσοχή μας μιας και είναι κοντινή στήριξη

ff

Ενώ το ΜΕΤΚ κατάφερε να κόψει μέρισμα 8 λεπτά και να κλείσει με κέρδη με το 750 κοντινή και το 8 επόμενο στόχο.

Intraday position LONG stop 172 ___________________________

Support: 175, 172, 170, 169

Resist.: 179, 180, 182,184

Daily spot market position long s/l 157

* ,