Συνεδρίαση που έψαξε ισορροπίες περιμένοντας τον Ντράγκι να μιλήσει

ECB DAY

Συνεδρίαση που έψαξε ισορροπίες περιμένοντας τον Ντράγκι να μιλήσει για την Ελλάδα.

Ο τραπεζικός ΔΤΡ κινείται ανάμεσα στο 53 και 58 που είναι τα επίπεδα που μπορούν να κάνουν την διαφορά με το πρώτο να είναι το stop μας στο ημερήσιο Long.

Την διαφορά στο ταμπλό την έκανε ο ΜΥΤΙΛ με νέο υψηλό κλείσιμο, επόμενο κοντινό επίπεδο το 460 και μεγάλο στόχο το 5. Το stop του στο 417.

Ο f25 έχει μπροστά του το 182 σαν κύρια αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει και πάλι τα υψηλά του ενώ κοντινή στήριξη έχουμε το 176 και κύρια το 174.

Πάνω στο mob το ΕΧΑΕ μιας και με ημερήσιο stop το 509 μπορεί να δοκιμαστεί για αγορές.

Η ΛΑΜΔΑ αθόρυβα πλησιάζει την αντίσταση του 5, ενώ η ΔΕΗ έκλεισε με κέρδη μιας και συνηθίζεται μετά από το rebalancing να ακολουθείται αντίθετη σημαντική κίνηση σε τιμές.

Intraday position LONG stop 173
___________________________

Support: 176, 174 , 170
Resist.: 180, 182, 185, 187, 188, 190
Daily spot market position long s/l 173

FAST FINANCE SEC
* ,