Συνεδρίαση αυξημένης μεταβλητότητας, οι συναλλαγές παρουσίασαν αξιοπρόσεκτη μείωση

ΧΠΑ

Συνεδρίαση αυξημένης μεταβλητότητας, όμως παρά την συνεχιζόμενη μετακύλιση θέσεων (οι “long” ρολάρουν θέσεις επιθετικότερα στον επόμενο μήνα), οι συναλλαγές παρουσίασαν αξιοπρόσεκτη μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (67.721 συμβόλαια).
Αυξήθηκαν στα 8.190 συμβόλαια του δείκτη, οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 2.558, 1.431 για τον Σεπτέμβριο και 1.127 για τον Οκτώβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 197) κινήθηκε μεταξύ 193 και 200,5 μονάδων μειώνοντας την υπερτίμηση στο 0,45%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.900 ΔΕΗ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (11.523), Εθνική (7.986), Πειραιώς (14.811), Eurobank (28.546), ΟΠΑΠ (462), Μυτιληναίο (177), ΟΤΕ (392), ΔΕΗ (476), MIG (793), Μέτκα (139), Frigoglass (138), ΕΧΑΕ (116), Τέρνα Ενεργειακή (1.563).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap υποχώρησε στο 59%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 196 δικαιώματα (166 αγοράς και 30 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (33.382.193 τεμ.), Eurobank (1.162.054 τεμ.), Πειραιώς (15.168.200 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,