Συνήγορος Καταναλωτή: Πρόταση – λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Σε δύο μέρη η πληρωμή – Τι ισχύει για επιτόκια | Mikrometoxos.gr

Συνήγορος Καταναλωτή: Πρόταση – λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Σε δύο μέρη η πληρωμή – Τι ισχύει για επιτόκια

03.10.2015 00:20
Περίπου 70.000 οι δανειολήπτες που έχουν εγκλωβιστεί σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο…
Συγκεκριμένη πρόταση για τη διευθέτηση του ζητήματος που έχει ανακύψει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο κατέθεσε προς την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος ο Συνήγορος του Καναλωτή.
Η εμπλοκή αφορά περίπου 70.000 δανειολήπτες που έχουν εγκλωβιστεί σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με τον σύλλογό τους να έχει καταθέσει αγωγές προς τις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια διεκδικώντας τον επανυπολογισμό των δανείων με κριτήριο την ισοτιμία εκταμίευσης.
Η λύση που προτείνεται από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη είναι η εξής:
Για το παρελθόν, υπολογίζεται η πιθανή ζημία του καταναλωτή συγκρίνοντας τις καταβολές που έχει κάνει έναντι του δανείου σε ελβετικό φράγκο με αυτές που θα είχε κάνει αν είχε λάβει δάνειο σε ευρώ με το αντίστοιχο επιτόκιο που είχαν τα δάνεια σε ευρώ κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Το εκάστοτε επιτόκιο σε ευρώ θα λαμβάνεται από τα στατιστικά δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για τα δάνεια που η αρχική σύμβαση ήταν σε ευρώ και μετατράπηκαν με τροποποίηση της σύμβασης σε ελβετικό φράγκο θα λαμβάνεται υπόψη το επιτόκιο σε ευρώ της αρχικής σύμβασης.
Εφόσον προκύπτει ζημία, το ισόποσο αυτής σε ελβετικό φράγκο θα αφαιρείται από το δάνειο.
Το επίμαχο δάνειο θα παραμένει ως έχει, βάσει της υπάρχουσας σύμβασης σε ελβετικό φράγκο, με τη δόση και το αντίστοιχο επιτόκιο σε ελβετικό φράγκο, όμως η πληρωμή της δόσης σε ευρώ θα διαχωρίζεται σε δυο μέρη.
Ο καταναλωτής θα πληρώνει με σταθερή ισοτιμία 1€/1,40
CHF και η διαφορά που προκύπτει από την πραγματική ισοτιμία θα καλύπτεται από την τράπεζα έως τη λήξη του δανείου.
Η πρόταση αυτή αφορά, βεβαίως, στην περίπτωση που η πραγματική ισοτιμία δεν ξεπερνάει το 1€/1,40 CHF.

Τα πλεονεκτήματα της σχετικής ρύθμισης είναι ότι:

α) Λόγω των μηδενικών επιτοκίων σε ελβετικό φράγκο, ο δανειολήπτης αποπληρώνει μόνο κεφάλαιο.
β) Πλέον έχει συγκεκριμένη κλειστή ισοτιμία, οπότε αποφεύγει μελλοντικές μεταβολές και μπορεί να κάνει πιο εύκολα τον οικονομικό του προγραμματισμό.
γ) Διατηρεί την ευελιξία, αν επανέλθει η ισοτιμία στο μέλλον σε επιθυμητά επίπεδα, να μετατρέψει το υπόλοιπο του δανείου του σε ευρώ.
ε) Αποφεύγει πολυετείς και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες.

Σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα:

α) Τα δάνεια παραμένουν ενήμερα χωρίς να απαιτούνται επιπλέον κεφαλαιακές προβλέψεις.
β) Οι όποιες ζημιές είναι σταδιακές, σε βάθος πολλών ετών και εξαρτώνται από την πορεία του
ελβετικού φράγκου.
γ) Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους, μπορούν να προβούν στις αντίστοιχες κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος ή παραγώγων, ώστε να μειώσουν περαιτέρω τη ζημία τους.
δ) Μπορούν να ασφαλιστούν έναντι περαιτέρω ενίσχυσης του ελβετικού φράγκου.
ε) Επιλύουν ένα πρόβλημα πελάτη τους, που δημιούργησε η πλημμελής προσυμβατική ενημέρωση και αποφεύγουν πολυετείς και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες.
Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή, η παραπάνω πρόταση «μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη
συμβιβαστική επίλυση των διαφορών στις υποθέσεις με το αντικείμενο αυτό αλλά και για τη συνολικότερη διαχείριση των συναφών εκκρεμών υποθέσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους».

www.bankingnews.gr

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017