Συνέχιση της κίνησης στον Dax, με την πτώση του ευρώ να τον βοηθάει**…

**/ΜΕΡΟΣ από την ανάλυση του Ηλία Ζαχαράκη

Συνέχιση της κίνησης στον Dax με την πτώση του ευρώ να τον βοηθάει

Το 11050 είναι κοντινή αντίσταση, που κατοχύρωση θα μας δώσει περαιτέρω τάση με επόμενο στόχο το επίπεδο των 11290 μονάδων.

Αντίστοιχα το 10.785 επίπεδο είναι κοντινή μας κύρια στήριξη, της οποίας ενδεχόμενη διάσπαση θα μας φέρει – αν μη τι άλλο – στο 10590 επίπεδο σε πρώτη φάση.

__________________ ____

DAX_spot Daily chart & Comments

DAX_spot Daily position long stop 9890

 

Ο μεγάλος στόχος του 11050 πληρώθηκε δίνοντας μίνι διόρθωση. το επίπεδο συνεχίζει να είναι κύρια αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 11150 επίπεδο. Το 10953 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 10900. Σε κάθε περίπτωση το 10800 είναι κύρια στήριξη και μόνο διάσπαση του 10785 μπορεί να μας γυρίσει σε short.

* ,