Στο Πι και Φι… – από τον κόσμο των αγορών

ΟΟΣΑ: «Το ρεύμα μπορεί να αλλάζει για την Ελλάδα» – Ανάπτυξη με ρυθμό 1,9% το 2017 «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία – Για εφέτος προβλέπει ότι το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί κατά 0,1%

ΣΩΛΚ: Στα 8,87 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 9μηνο του 2015 και στα… 7,8 εκατ. για το σύνολο της χρήσης…

ΣΩΛΚ(Ι): Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την χρήση 2015 διαμορφώθηκε στο ύψος των 116,2 εκατ. ευρώ έναντι 107,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 31/12/2015 σε 149,4 εκατ. ευρώ. Κφση 116,6 εκατ. ευρώ.

ΣΩΛΚ(ΙΙ): Τα EBITDA του Ομίλου σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στο ύψος των 26,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2014. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,8 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0625 ευρώ) έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ (ζημίες ανά μετοχή 0,0447 ευρώ) το 2014.

ΤΙΤΑΝ(Ι): Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκε στα €621 εκ., υψηλότερος κατά €81 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων το 2015…Αλλά και την εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία το 1ο τρίμηνο του έτους, καθώς και την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Είναι κρίμα μία εταιρεία με τζίρους 480 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 37 εκατ. ευρώ, να αυξάνει δανεισμό και να παραμένει σε ζημίες. Φοβούμεθα ότι μία κίνησή της την “χαντάκωσε”…

ΚΙΝΑ: “Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας ετοιμάζει νέους κανονισμούς που θα δίνουν τη δυνατότητα σε Εμπορικές Τράπεζες να ανταλλάσσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια εταιρειών με μερίδια στις εταιρείες αυτές”, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως αναμένεται άμεσα η ανακοίνωση του νέου εγγράφου που θα εξηγεί τις αλλαγές στους κανονισμούς, ενώ η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Πρακτορείου για σχολιασμό.

 

* ,