Στο ένα σεντ, κυκλοφορεί στην αγορά, θα αγοράσει τις τράπεζες το Δημόσιο!

  • Aνακεφαλαιοποίηση

Στο ένα σεντ, κυκλοφορεί στην αγορά, θα αγοράσει τις τράπεζες το Δημόσιο!

Σε κάθε περίπτωση το παρόν νομοσχέδιο, αποτελεί την τρίτη ευκαιρία για τη διάσωση του τραπεζικού μας συστήματος.

Το ν/σ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι γεγονός και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου οι τράπεζες θα πρέπει να τρέξουν για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια από τους ξένους επενδυτές, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας περί κουρέματος των καταθέσεων από 1ης Ιανουαρίου 2016.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας, αφού μπαίνουν οι βάσεις για να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στον τραπεζικό τομέα που επλήγη τόσο από τα capital controls, όσο και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα πριν από τις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου, την αποτυχημένη εκλογή Δήμα, το γεγονός ότι η κυβέρνηση Σαμαρά κατέβασε τα μολύβια.

Αν και είναι αντικείμενο του ιστορικού του μέλλοντος γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, αντί να κάναμε τα μαθήματά μας, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση το παρόν νομοσχέδιο, αποτελεί την τρίτη ευκαιρία για τη διάσωση του τραπεζικού μας συστήματος.

Το Σάββατο ανακοινώνονται τα περίφημα stress tests, που κατά τις πληροφορίες, τα συνολικά κεφάλαια που θα χρειαστούν οι τράπεζες θα κινηθούν μεταξύ 7 – 14 δις. ευρώ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Στην πρώτη περίπτωση τα καλύπτουν όλα τα ξένα funds και δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάτι που πολύ θα ήθελαν και οι τραπεζίτες. Στη δεύτερη περίπτωση, τα 6 – 7 δις. ευρώ θα τα βάλουν οι ιδιώτες και με 10 δις. ευρώ θα μπει το Δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Κι εδώ μπαίνουν οι όροι του Δημοσίου.

Δρομολογούνται αλλαγές σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τον προσεχή Ιούνιο. Συγκεκριμένα το ΤΧΣ θα πρέπει να προσλάβει ανεξάρτητο διεθνή σύμβουλο, με τη βοήθεια του οποίου θα καθιερώσει ένα πρόγραμμα, έναν ειδικό μηχανισμό αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών όσον αφορά στις ενέργειές τους. Δηλαδή έως τον Φεβρουάριο του 2016 πρέπει να υιοθετηθεί το σύστημα εξέτασης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών και μέχρι τον επόμενο Ιούνιο να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των Δ.Σ.

Το ΤΧΣ, με βάση τον συγκεκριμένο μηχανισμό αξιολόγησης, θα μπορεί να αντικαθιστά τα μέλη των Δ.Σ. με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι σε κάθε συμβούλιο θα συμμετέχουν τρεις ανεξάρτητοι διεθνείς εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν από διοίκηση τραπεζών και δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα την τελευταία δεκαετία. Οι τρεις ανεξάρτητοι διεθνείς εμπειρογνώμονες θα προεδρεύουν και σε όλες τις επιτροπές που αποφασίζουν για θέματα μισθοδοσίας, αμοιβών, προσλήψεων και χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες.

Διευκρινίζεται πως τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη θα διορίζονται χωρίς καμία παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τους κανόνες του ΤΧΣ.

Επίσης, το Ταμείο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές των τραπεζών δεν θα μπορούν να έχουν σύμβαση σε μια τράπεζα περισσότερο από μια συνεχή πενταετία. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση τίθεται σε ισχύ από το 2016.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι εντός της προσεχούς πενταετίας θα περάσουν πλήρως στον ιδιωτικό τομέα οι τράπεζες.

Το σχέδιο νόμου καταργεί την υφιστάμενη διάταξη με την οποία επιτρεπόταν στο ΤΣΧ να πουλά τις μετοχές του σε τιμές χαμηλότερες από την τιμή κτήσης, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό θα αφορά μόνο στις νέες μετοχές ή και στις υφιστάμενες.

Θυμίζω πως στην προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση ο κ. Στουρνάρας έλεγε πως η πώληση θα γινόταν σε τιμές αγοράς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση της τότε αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πληροφορίες λένε πάντως πως το Δημόσιο αν χρειαστεί να μπει, θα μπει στο 1 σεντ, που σημαίνει ότι κάτι τέτοιο προεξοφλεί πως σε κάθε περίπτωση θα είναι κερδισμένο στο μέλλον.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης του ΤΧΣ από τους δανειστές. Θα διοικείται από συμβούλιο εξαμελές στο οποίο τα τρία μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του οποίου η ψήφος θα μετράει διπλή, τοποθετούνται από τους δανειστές. Δύο μέλη τοποθετεί το υπουργείο Οικονομικών και ένα η ΤτΕ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η λειτουργία με όρους αγοράς του ΤΧΣ το οποίο αποκτά ισχυρές αρμοδιότητες και στον τομέα της εποπτείας των τραπεζών.

 

* ,