Στις 751 χιλ. ευρώ οι ζημιές της Ελληνικά Καλώδια στο 9μηνο – αύξηση τζίρου κατά 30%

Στις 751 χιλ. ευρώ οι ζημιές της Ελληνικά Καλώδια στο 9μηνο
Ζημιές παρά την αύξηση του τζίρου του κατά 30% εμφάνισε στο εννεάμηνο ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια. Συγκεκριμένα ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, αυξημένος κατά 30%, εμφανίζοντας αντίστοιχη αύξηση του όγκου πωλήσεων των βασικών προϊόντων του Ομίλου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 28,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 18,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,4 εκατ. ευρώ το 2014.
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα του 2014 είχαν επιβαρυνθεί λόγω υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 751 χιλ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 236 εκατ. ευρώ την 30/9/2015 έναντι 218 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Οι επενδύσεις κατά το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τις προοπτικές του Ομίλου, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί στην αύξηση πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής.