Στην υποβάθμιση των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s.

 

 

 

Eιδικότερα, η Moody’s υποβάθμισε σε C τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση (long-term senior) και την αξιολόγηση μη εξασφαλισμένου χρέους (subordinated debt ratings) της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής και της Τραπέζης Πειραιώς από Caaa3 και Ca, προηγουμένως, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η Moody’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση καταθέσεων (deposit ratings) στο Caa3 για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αλλά και για την Attica Bank.

Ο αμερικανικός οίκος δίδει αρνητικό outlook στις ελληνικές τράπεζες. Όπως επισημαίνει, η απόφαση για υποβάθμιση των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών είναι αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παρακολούθησης (review) των ελληνικών τραπεζών, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2015.
Όπως εξηγεί η Moody’s, η απόφασή της να υποβαθμίσει την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών αντανακλά πρωτίστως την πεποίθηση του οίκου πως θα επιβληθεί η μέθοδος του bail-in στους κατόχους ομολόγων των ελληνικών τραπεζών, οι οποίοι θα υποστούν σημαντικές ζημίες κατά τη διάρκεια της επικείμενης διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
Ομοίως η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών στο Caa3 αντανακλά τη ζημία που έχουν υποστεί οι καταθέτες υπό το βάρος των capital controls που έχουν επιβληθεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Αν και ο οίκος επισημαίνει πως οι μη εξασφαλισμένοι καταθέτες θα εξαιρεθούν από το bail-in, όπως άλλωστε προβλέπει και η συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο Eurogroup, το αρνητικό outlook των ελληνικών τραπεζών αντανακλά την άποψη του οίκου πως η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών παραμένει εξαιρετικά ρευστή και πως οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.
moodys russia
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Asset Quality Review (AQR) και των stress tests.
Όπως προβλέπει η Moody’s, τα stress tests αναμένεται να καταδείξουν πως και οι πέντε ελληνικές τράπεζες (συστημικές και Attica Bank) εμφανίζουν υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες.
Παρά το γεγονός πως από τα 86 δισ. ευρώ του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος της Ελλάδας, τα 25 δισ. ευρώ προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η Moody’s επιμένει πως στην ανακοίνωση του Eurogroup της 14ης Αυγούστου καθίσταται σαφές πως οι ομολογιούχοι θα υπαχθούν στo bail-in.
Όπως επίσης σημειώνει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, λόγω της επιβολής capital controls, σε άμεση συνάρτηση με την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας η οποία θα συνεχιστεί έως το 2016 αυξάνουν τις πιέσεις στην ήδη επιβαρυμένη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των ελληνικού τραπεζών.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Moody’s, το bail-in θα επιβληθεί στους ομολογιούχους, ώστε να καλυφθούν:
– η αύξηση των NPLs στα επίπεδα του 45% επί του συνόλου των δανείων (από 36% τον Μάρτιο του 2015)
– η επιδείνωση της κερδοφορίας των τραπεζών, η οποία με τη σειρά της θα εξανεμίσει τα κεφαλαιακά μαξιλάρια των ελληνικών τραπεζών, καθώς η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στην ανάπτυξη πριν το 2017
* ,