Στα 665 εκατ. ευρώ οι συνολικές προσφορές ομολογιακών στη Eurobank, σε σύνολο ομολόγων 720 εκατ. ευρώ

Η Eurobank έχει ανακοινώσει ότι αν καλύψει τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, με ιδιωτικά κεφάλαια δεν θα κάνει χρήση των ομολογιακών
Στα 665 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές προσφορές ομολογιακών στη Eurobank, έναντι συνόλου ομολογιακών 720 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία προσφοράς ανταλλαγής των ομολογιακών της Eurobank (LME), καθώς η τράπεζα συγκέντρωσε 665 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικού ποσού ομολόγων 720 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στο Παράρτηµα είναι προκαταρκτικά και πριν την τυχόν εφαρµογή αναλογικής αποδοχής.
Οι Κάτοχοι Τίτλων που έχουν προσφέρει εγκύρως Υφιστάµενους Τίτλους σύµφωνα µε τις Προτάσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι εάν εφαρµοστεί ο Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ως προς την αποδοχή και η εφαρµογή αυτού του Συντελεστή Αναλογικής Εφαρµογής µειώσει το Προϊόν Εξαγοράς, σε κάποια Σειρά, ως προς Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής, σε ποσό µικρότερο της Ελάχιστης Απαιτούµενης Προσφοράς, τότε η αποδοχή της προσφοράς για αυτήν τη Σειρά από τον αντίστοιχο Κάτοχο Τίτλων θα ακυρωθεί.
Τα πλήρη αποτελέσµατα των Προτάσεων (και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων), µετά την τυχόν εφαρµογή αναλογικής αποδοχής, αναµένεται να ανακοινωθούν στις 19 Νοεµβρίου 2015.
* ,