Στα 34,49 εκατ. τα κέρδη 9μηνου για Αttica Group - book value 1,97 ευρώ ανά μετοχή - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Στα 34,49 εκατ. τα κέρδη 9μηνου για Αttica Group – book value 1,97 ευρώ ανά μετοχή

10.11.2015 02:09

Στα 34,49 εκατ. τα κέρδη 9μηνου για Αttica Group

Σχεδιάζει ενέργειες για ενίσχυση του κύκλου εργασιών η διοίκηση του ομίλου

Αύξηση 4,1% στις πωλήσεις, σημαντική ενίσχυση των EBITDA και εκτόξευση των καθαρών κερδών εμφάνισε στο εννεάμηνο η Αttica Group. Συγκεκριμένα σε επίπεδο ομίλου ο τζίρος ανήλθε στα 222,47 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 72,86 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 36,19 εκατ. ευρώ, τα EBIT στα 54,87 εκατ. ευρώ από 18,06 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014, και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 34,49 εκατ. ευρώ από 6,11 εκατ. ευρώ. Επιδόσεις οι οποίες επετεύχθησαν μέσα σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επιδεινώθηκε από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) τον περασμένο Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε σε σημαντικό βαθμό τη ρευστότητα στην οικονομία, επηρεάζοντας κατά συνέπεια το μεταφορικό έργο του Ομίλου, και γενικότερα όλου του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, κατά τους δύο πιο σημαντικούς μήνες του έτους (Ιούλιος και Αύγουστος) από πλευράς διακίνησης επιβατών και οχημάτων.

Η διοίκηση του ομίλου μελετά διαρκώς τις εξελίξεις και ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις με ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και αναδιάταξη του στόλου, ενώ συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και την ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στη βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο κατά το εννεάμηνο 2015, καθώς και στην εξοικονόμηση καυσίμων, η οποία σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων, επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 60,43 εκατ. ευρώ (23,94 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε 567,89 εκατ. ευρώ (581,01 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 285,00 εκατ. (282,16 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014) από τα οποία 271,95 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (270,80 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014) και 13,05 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (11,36 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.9.2015 σε 377,63 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 1,97 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση κατά τους πρώτους μήνες του έτους παρατηρήθηκε ενίσχυση του μεταφορικού έργου του Ομίλου, τάση η οποία ανεκόπη στο τέλος του μηνός Ιουνίου με την ανακοίνωση της τραπεζικής αργίας στην οποία τέθηκαν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και την ταυτόχρονη επιβολή περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων. Αξιολογώντας σε διαρκή βάση το συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου και την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν στην οικονομική του κατάσταση. Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του στόλου της, η Attica Group ναύλωσε στις 08.04.2015 το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Galaxy με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης. Στις 22.05.2015 η Superfast Ferries γιόρτασε τα 20 χρόνια από το πρώτο της ταξίδι. Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας της η Superfast Ferries μετέφερε πάνω από 12.000.000 επιβάτες, 2.500.000 φορτηγά και 2.500.000 Ι.Χ. σε Αδριατική, Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα, με έδρα την Ελλάδα και υψωμένη την ελληνική σημαία. Επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη νέων προορισμών διατηρώντας σταθερή την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζουν πάντα τα πλοία Superfast και συνολικά τον Όμιλο Attica.

Στις 08.07.2015 η Attica Group ανακοίνωσε τη λήψη ειδικής άδειας από το καθ’ ύλην αρμόδιο U.S Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών με επιβατηγά πλοία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κούβα, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Superfast Ferries (USA) LLC. Η Attica Group έχει ήδη ξεκινήσει την απαιτούμενη διαδικασία προκειμένου να της χορηγηθούν οι απαραίτητες κανονιστικές και άλλες άδειες και από την κυβέρνηση της Κούβας.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017