Στάθηκε στην στήριξη του “125-126”

Πτωτική κίνηση και πάλι…

 

Mε την αγορά καθόλη την διάρκεια της συνεδρίασης να στέκεται στην στήριξη του 125-126.

Μια διάσπαση και μόνο του επιπέδου μπορεί να μας δώσει συνέχιση στο 122 ενώ το 129 είναι στην παρούσα η κοντινή μας αντίσταση με κύρια το 133.

Από την τραπεζικό διεσώθη η ΑΛΦΑ ενώ μία διάσπαση του 128 μπορεί να δώσει και ανοδική κίνηση.

Ο ΟΠΑΠ κράτησε το πολύ σημαντικό 576 που δεν πρέπει να σπάσει αν θέλει να συντηρήσει το όποιο momentum.

ff

Ο τραπεζικός στο σύνολο του έχει το επίπεδο του 25 που πρέπει να συντηρήσει αν δεν θέλει να δώσει συνέχιση της κίνησης.

Μπροστά μας έχουμε rebalancing με σημαντικές εκροές και εισροές που θα αυξήσουν τον τζίρο κάθετα. Intraday position short stop 133

______________________________

Support: 125,123,121

Resist.: 128, 130 , 131, 133

Daily spot market position short s/l 136

* ,