ΣΜΕ FTSEA: Με υποτίμηση στο 0,65%, με τις συναλλαγές σε σταθερά χαμηλά επίπεδα στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παραμένουν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα, όσον αφορά τα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (23.284 συμβόλαια) και να ενισχύονται ελαφρώς στα συμβόλαια του δείκτη.

Στα 10.751 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Απρίλιος).

Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.974, 1.821 για τον Απρίλιο, 153 για τον Μάιο και 0 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 149,5) κινήθηκε μεταξύ 147 και 152,25 μονάδων, αυξάνοντας την υποτίμηση στο 0,65%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Μειωμένος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (16.000 Alpha Bank, 30.000 Eurobank, 5.000 ΔΕΗ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (412), ΔΕΗ (224), Alpha Bank(4.531), Eurobank (3.639), Πειραιώς (7.929), Εθνική (5.010), MIG (731), ΟΤΕ (252),Ελ. Πετρέλαια (207).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά των δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα παρέμεινε στο 47%, ενώ ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε ελαφρά στα 227 δικαιώματα (215 δικαιώματα αγοράς και 12 δικαιώματα πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (1.220.526 τεμ.). Πειραιώς (3.210.343 τεμ.), Alpha Bank (3.994.074 τεμ.) και Eurobank (2.024.279 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,