Σημαντική βελτίωση των μεγεθών της ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο η Attica Group

Σημαντική βελτίωση των μεγεθών της ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο η Attica Group.

——
Μεταξύ άλλων, στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στον υπερδιπλασιασμό των κερδών EBITDA, αύξηση 10,9% στις ενοποιημένες πωλήσεις και σημαντική βελτίωση του μεταφορικού έργου.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση προς το Χ.Α. αναφέρονται τα εξής:

——
Αύξηση κατά 10,9% των Ενοποιημένων Πωλήσεων στα Ευρώ 43,85 εκατ. έναντι Ευρώ 39,55 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015 και σημαντική ενίσχυση των EBITDA στα Ευρώ 5,74 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 2,27 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 533 χιλ. επιβάτες, έναντι 438 χιλ. το α΄ τρίμηνο του 2015, 71 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 55 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 65 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 56 χιλ. το α΄ τρίμηνο του 2015. Εκτελέστηκαν συνολικά 16% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2015, σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αγορά της Ελληνικής Ακτοπλοΐας.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η υψηλή ρευστότητα που διαθέτει ο Όμιλος έδωσε τη δυνατότητα, εντός του μηνός Μαΐου, να προβεί σε εξόφληση πρόσθετων δανειακών υποχρεώσεων ύψους Ευρώ 27,4 εκατ. με συνέπεια τη μείωση των σχετικών χρηματοοικονομικών εξόδων.
Η Διοίκηση συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων και διαπραγματεύεται την ανάπτυξη του Ομίλου σε νέες αγορές, εκτός Ελλάδας.