Σημαντική αύξηση κερδών το 2015 για Εθνική Ασφαλιστική από 76 σε 99 εκατ. ευρώ!

Το 2015, η Εθνική Ασφαλιστική διατήρησε την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με μερίδιο 16,6% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών προϊόντων, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Η Εθνική Ασφαλιστική, με ευέλικτα σχήματα, διαμόρφωσε το αρτιότερο δυνατό περιβάλλον προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους της. Ως ηγέτιδα δύναμη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, εξακολουθεί να εξελίσσεται διαρκώς και ο εκσυγχρονισμός της αποδίδει καρπούς, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματά της.

Με σημείο αναφοράς το δίκτυό της και το ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία ενίσχυσε επιπλέον την πελατειακή της βάση και βελτιώθηκε λειτουργικά, με σταθερή κερδοφορία. Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 76,7 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 105 εκατ. ευρώ το 2014, και μετά φόρων 98,1 εκατ. ευρώ από 75,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη συνέχιση της κερδοφορίας της που ξεκίνησε δυναμικά το 2011. Αντίστοιχα, ο όμιλος παρουσίασε το 2015 κέρδη προ φόρων ύψους 78,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 105,4 εκατ. ευρώ το 2014 και κέρδη μετά φόρων 99,3 εκατ. ευρώ σε σχέση 76,1 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είναι κυρίως αποτέλεσμα του εντεινόμενου ελέγχου του κόστους ζημιών, ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής και Αυτοκινήτου, της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Επενδύσεων και της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων. Σε επίπεδο τεχνικού αποτελέσματος στους γενικούς κλάδους, ο κλάδος Αυτοκινήτου για μια ακόμη χρήση κινήθηκε εντυπωσιακά, σημειώνοντας κέρδη ύψους 46,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα ήδη υψηλά κέρδη ύψους 31,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου Πυρός διατηρήθηκε και αυτό στο υψηλό επίπεδο των 38,3 εκατ. ευρώ, αν και λίγο χαμηλότερα από το 2014 όπου είχε αγγίξει τα 43,3 εκατ. ευρώ. Τα εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων) για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 609,6 εκατ. ευρώ έναντι 748,9 εκατ. ευρώ το 2014, με την μείωση να οφείλεται κυρίως στο επενδυτικό προϊόν «Εθνική Εφάπαξ».

Η σημαντική κερδοφορία είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της. Συγκεκριμένα, τα Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την παρελθούσα χρήση σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 104,4 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να παρουσιάσει σημαντικό πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας, σύμφωνα με τη Φερεγγυότητα Ι.