Σε ποια τιμή θα βγουν οι αμκ των τραπεζών | Mikrometoxos.gr

Σε ποια τιμή θα βγουν οι αμκ των τραπεζών

10.11.2015 01:31

Σε ποια τιμή θα βγουν οι αυξήσεις:

του Μάνου Χατζηδάκη – ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ

Στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση (2013) οι τράπεζες είχαν βγάλει τιμές αυξήσεων με βάση μια μαθηματική φόρμουλα που υπολόγιζε την μέση σταθμισμένη τιμή των πενήντα ημερών μείον έκπτωση 50%.

Στην δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση οι τιμές των αυξήσεων αντανακλούσαν την αξία των εποπτικών κεφαλαίων. Ο λόγος αυτής της διάκρισης ήταν ότι στην πρώτη αύξηση δεν υπήρχαν ουσιαστικά κεφάλαια, είχαν εξανεμισθεί από το κούρεμα των ομολόγων αλλά και από τις ζημιές απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο.

Στην τρίτη αύξηση υπάρχει η εξής ιδιομορφία:

Οι τρεις από τις τέσσερις τράπεζες ενσωμάτωσαν στα αποτελέσματα του εξαμήνου ή του εννεαμήνου το σύνολο των απομειώσεων του τεστ ποιότητας στοιχείων Ενεργητικού με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς και μερικώς την Alpha bank.

Η Πειραιώς  έχει υπόλοιπο απομειώσεων 1,5 δις ευρώ, η Alpha bank 404 εκατ. ευρώ και η Eurobank 73 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα έχει υπερβεί ήδη το σχετικό νούμερο και δεν τίθεται θέμα επιπλέον προβλέψεων.

Επομένως η τιμή της αύξησης καθορίζεται από την αγορά (σποτ) μείον ενδεχομένως κάποιο discount όχι όμως τέτοιο που να αντιστοιχεί στα επίπεδα  του 2013.

Κατά τα άλλα από την στιγμή που οι προνομιούχες μετοχές εξαιρέθηκαν αυτό βελτίωσε θεαματικά την εν δυνάμει σχέση με τα (εναπομείναντα) ίδια κεφάλαια.

Ακόμα το γεγονός ότι στο βασικό σενάριο όλες οι τράπεζες είναι κερδοφόρες το 2016 και το 2017 δικαιολογεί ένα μελλοντικό υπερτίμημα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Το πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το υπερτίμημα θα εξαρτηθεί από την επίδοση της τελικής γραμμής.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017